Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy

Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy

Zapytanie ofertowe na konserwację instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji centralnego ogrzewania

Data publikacji: 2022-12-21

(zamówienie o wartości poniżej kwoty 130 000 złotych netto realizowane bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych)

 

Postępowanie prowadzi się na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie -Luborzycy z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. ( Dz.U.2022.1710)

 

 

Zamawiający: Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy zaprasza do złożenia oferty na : konserwację instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji centralnego ogrzewania, w Placówkach Oświatowych dla których Organem Prowadzącym jest Gmina Kocmyrzów- Luborzyca.

 

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 1794KB)
 2. Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1 (plik pdf 174KB)
 3. Formularz oferty zał. nr 2 (plik doc 38KB)
 4. Zawiadomienie o odwołaniu postępowania (plik pdf 472KB)

Informacja z otwarcia ofert

Data publikacji: 2022-10-12

 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W DNIU 12 PAŹDZIERNIKA 2022 R.

Na zadanie pn:

Dostawa sprzętu TIK oraz pomocy dydaktycznych

dla Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki oraz Szkoły Podstawowej im. 600 lecia UJ w Luborzycy dla potrzeb realizacji Rządowego

Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych

na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”

ZP.CZE.43.271.2.2022/AT

Postępowanie prowadzi się na podstawie Regulamin udzielania zamówień publicznych w
 Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie -Luborzycy
 z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r.
 

Załączniki:

 1. Informacja z otwarcia ofert (plik pdf 1103KB)

Zaproszenie do złożenia oferty

Data publikacji: 2022-10-05

Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzi się na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie -Luborzycy z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) na podstawie art.2 ust.1 pkt 1 ww. ustawy

 1. Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu TIK oraz pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki oraz Szkoły Podstawowej im. 600 lecia UJ w Luborzycy dla potrzeb realizacji Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”

Zamówienie zostało podzielone na II części.

 

Załączniki:

 1. Formularz oferty (plik doc 44KB)
 2. projekt umowy (plik pdf 106KB)
 3. Zapytanie Ofertowe (plik pdf 3840KB)
 4. Protokół z udzielenia zamówienia (plik pdf 1636KB)

DOWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z DOMU DO SZKOŁY ORAZ ZE SZKOŁY DO DOMU

Data publikacji: 2022-08-05

DOWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z DOMU DO SZKOŁY ORAZ ZE SZKOŁY DO DOMU

Postępowanie prowadzone:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/70df2b24-b0e0-4700-96b6-4a81a33a3068

 

https://bip.malopolska.pl/ugkocmyrzowluborzyca,a,2147653,dowoz-osob-niepelnosprawnych-z-domu-do-szkoly-oraz-ze-szkoly-do-domu.html

 

Zapytanie Ofertowe

Data publikacji: 2021-10-27

Zapytanie Ofertowe zgodnie Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości netto nie przekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł. netto w Centrum Zarządzania Edukacją

" Dostawa pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia, fizyka) dla Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Karniowie, Szkoły podstawowej w Maciejowicach

Załączniki:

 1. Zawiadomienie (plik pdf 204KB)
 2. Zapytanie ofertowe (plik pdf 7792KB)
 3. SP Karniów formularz (plik docx 31KB)
 4. SP Maciejowice formularz (plik docx 27KB)
 5. protokół z udzielenia zamówienia publicznego (plik pdf 1274KB)

Zapytanie ofertowe

Data publikacji: 2021-03-03

Zapytanie Ofertowe pn: ,,Dostawa Laptopów do Szkół Podstawowych dla których Organem Prowadzącym
jest Gmina Kocmyrzów-LuborzycaZP.CZE.43.271.3.2021

Załączniki:

 1. zał nr 2 -projekt umowy (plik pdf 108KB)
 2. zał nr.1 formularz oferty (plik doc 28KB)
 3. Zapytanie ofertowe (plik pdf 180KB)
 4. Pytanie nr 1 (plik pdf 270KB)
 5. Informacja po otwarciu ofert (plik pdf 562KB)
 6. Ogłoszenie o wyborze oferty (plik pdf 999KB)

Informacja z otwarcia ofert

Data publikacji: 2021-02-26

Konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji centralnego ogrzewania w Placówkach Oświatowych dla których Organem prowadzącym jest Gmina Kocmyrzów-Luborzyca
Znak sprawy: ZP.CZE.43.271.2.2021

Załączniki:

 1. Informacja z otwarcia ofert (plik pdf 573KB)

Zapytanie ofertowe

Data publikacji: 2021-02-19

ZAPYTANIE OFERTOWE pn: Konserwacja instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnych w Placówkach Oświatowych

Załączniki:

 1. Formularz oferty zał. nr 2 (plik doc 34KB)
 2. Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1 (plik pdf 108KB)
 3. Zapytanie ofertowe (plik pdf 76KB)

Ogłoszenie o zamknięciu postępowania -Zapytania Ofertowego bez wyboru oferty

Data publikacji: 2021-02-16

Ogłoszenie o zamknięciu postępowania -Zapytania Ofertowego NR ZP.CZE.43.271.1.2021 pn: Konserwacja instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnych w Placówkach Oświatowych, bez wyboru oferty

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamknięciu postępowania (plik pdf 536KB)

Zobacz także: archiwum "Zamówienia publiczne" (archiwum)...