Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy

Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy

Zapytanie ofertowe

Data publikacji: 2024-04-29

Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania ofertowego pn.: Kolonia Profilaktyczna WAKACJE 2024

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 103KB)
 2. Formularz oferty (plik docx 15KB)
 3. Zał. nr 2 do oferty (plik docx 13KB)
 4. Projekt umowy (plik pdf 89KB)
 5. Ogłoszenie o wyborze oferty (plik pdf 844KB)

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi DOWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z DOMU DO SZKOŁY ORAZ ZE SZKOŁY DO DOMU

Data publikacji: 2023-11-29

 

Identyfikator postępowania: 

ocds-148610-e9a2beef-8eac-11ee-b55a-a22b2d7f700e

 

Link dostępowy:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e9a2beef-8eac-11ee-b55a-a22b2d7f700e

Załączniki:

 1. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) (plik pdf 2881KB)
 2. zał. nr 1 trasy przewozu (plik doc 41KB)
 3. Zał. nr 2 formularz oferty (plik zip 25KB)
 4. Zał. nr 3 osw dot. braku podstaw do wykluczenia (plik doc 41KB)
 5. Zał. nr 3A ośw. dot. braku podstaw do wyk (dot.podm udost zasoby) (plik doc 38KB)
 6. zał. nr 4 ośw dot. warunków udziału (plik doc 36KB)
 7. zal. nr 4A ośw dot. warunków udziału (dot.podm udost zasoby) (plik doc 34KB)
 8. Zał. nr 5 ośw. wyk. o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (plik doc 54KB)
 9. Zał. nr 6 wykaz pojazdów (plik doc 34KB)
 10. zał. nr 7 wykaz usług (plik doc 38KB)
 11. zał. nr 8 wykaz osób, które będą realizować zamówienie (plik doc 42KB)
 12. zał. nr 9 projektowane postanowienia umowy (plik pdf 245KB)
 13. zał. nr 10 druk oświadczenia dot zatrudnienia na umowę o pracę (plik doc 38KB)
 14. zał. nr 11- ID oraz link do postępowania (plik docx 14KB)
 15. Ogłoszenie o zamówieniu, opublikowane 29.11.2023 r. (plik pdf 169KB)
 16. Informacja o kwocie jaką zamierza sie przeznaczyć na sfinasowanie zamówienia (plik pdf 156KB)
 17. Informacja o złożonych ofertach (plik pdf 169KB)
 18. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej (plik pdf 228KB)
 19. Ogłoszenie o wyniku postępowania (plik pdf 71KB)

Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytanie ofertowego

Data publikacji: 2023-03-24

ZP.CZE.43.271.2.2023/TA

Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytanie ofertowego

na zadanie pn: Dostawa i montaż sprzętu interaktywnego oraz laptopów do szkół podstawowych  z terenu gminy Kocmyrzów-Luborzyca w ramach projektu grantowego pn: Małopolska Tarcza Antykryzysowa -pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych.

 

 1.  Zamawiający: Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie -Luborzycy

z siedzibą: ul. Jagiellońska 2, 32-010 Kocmyrzów

reprezentowane przez: Annę Szymczyk-Sierak

Dyrektora Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie -Luborzycy

Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego,na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie -Luborzycy z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r, których wartość nie przekracza 130 000 zł netto.

 

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 337KB)
 2. zal_nr_1_do_zapytania_ofertowego_ parametry (plik pdf 205KB)
 3. zal_nr_2_do_zapytania_ofertowego_formularz (plik docx 783KB)
 4. zal_nr_3_do_zapytania_ofertowego_oświadczenie (plik docx 779KB)
 5. zal_nr_4_do_zapytania_ofertowego_projekt umowy (plik pdf 99KB)
 6. zal_nr_5_do_zapytania_ofertowego_wykaz dostaw (plik docx 55KB)
 7. Informacja z otwarcia ofert (plik pdf 816KB)
 8. ogłoszenie o wyborze oferty (plik pdf 1136KB)

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego

Data publikacji: 2023-03-24

Czytaj całość publikacji "Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego"

Załączniki:

 1. Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego (plik pdf 597KB)

Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytanie ofertowego

Data publikacji: 2023-03-16

ZP.CZE.43.271.2.2023/K

Zapytanie ofertowe

 

(zamówienie o wartości poniżej kwoty 130 000 złotych netto realizowane bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych)

Postępowanie prowadzi się na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie -Luborzycy z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. ( Dz.U.2022.1710)
Zamawiający: Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy zaprasza do złożenia oferty na : Konserwację instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji centralnego ogrzewania, w Placówkach Oświatowych dla których Organem Prowadzącym jest Gmina Kocmyrzów- Luborzyca.
 1. ZAMAWIAJĄCY:

CENTRUM ZARZĄDZANIA EDUKACJĄ W KOCMYRZOWIE-LUBORZYCY

ul. Jagiellońska 2

32-010 Kocmyrzów

Reprezentowanym przez:

Annę Szymczyk-Sierak – Dyrektora Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie -Luborzycy

Załączniki:

 1. Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1 (plik pdf 175KB)
 2. Formularz oferty Zał. nr 2 (plik doc 38KB)
 3. Zapytanie ofertowe CO (plik pdf 2289KB)
 4. Informacja z otwarcia ofert (plik pdf 524KB)

Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytanie ofertowego

Data publikacji: 2023-03-15

ZP.CZE.43.271.1.2023/TA

Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytanie ofertowego

na zadanie pn: Dostawa i montaż sprzętu interaktywnego oraz laptopów do szkół podstawowych  z terenu gminy Kocmyrzów-Luborzyca w ramach projektu grantowego pn: Małopolska Tarcza Antykryzysowa -pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych.

 

 1.  Zamawiający: Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie -Luborzycy

z siedzibą: ul. Jagiellońska 2, 32-010 Kocmyrzów

reprezentowane przez: Annę Szymczyk-Sierak

Dyrektora Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie -Luborzycy

Czytaj całość publikacji "Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytanie ofertowego"

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 332KB)
 2. Zał nr 1 parametry (plik pdf 205KB)
 3. zał nr 2 formularz oferty (plik docx 783KB)
 4. zał nr 3 oświadczenie wykonawcy (plik docx 782KB)
 5. zał nr 4 projekt umowy (plik pdf 99KB)
 6. zał nr 5 wykaz dostaw (plik docx 55KB)
 7. Pytanie nr 1 do zapytania ofertowego (plik pdf 471KB)
 8. Pytanie nr 2 i 3 do zapytania ofertowego (plik pdf 442KB)
 9. Pytanie nr 4 do zapytania ofertowego (plik pdf 540KB)
 10. Informacja z otwarcia ofert (plik pdf 845KB)
 11. Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego (plik pdf 597KB)

Zapytanie ofertowe na konserwację instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji centralnego ogrzewania

Data publikacji: 2022-12-21

(zamówienie o wartości poniżej kwoty 130 000 złotych netto realizowane bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych)

 

Postępowanie prowadzi się na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie -Luborzycy z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. ( Dz.U.2022.1710)

 

 

Zamawiający: Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy zaprasza do złożenia oferty na : konserwację instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji centralnego ogrzewania, w Placówkach Oświatowych dla których Organem Prowadzącym jest Gmina Kocmyrzów- Luborzyca.

 

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 1794KB)
 2. Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1 (plik pdf 174KB)
 3. Formularz oferty zał. nr 2 (plik doc 38KB)
 4. Zawiadomienie o odwołaniu postępowania (plik pdf 472KB)

Informacja z otwarcia ofert

Data publikacji: 2022-10-12

 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W DNIU 12 PAŹDZIERNIKA 2022 R.

Na zadanie pn:

Dostawa sprzętu TIK oraz pomocy dydaktycznych

dla Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki oraz Szkoły Podstawowej im. 600 lecia UJ w Luborzycy dla potrzeb realizacji Rządowego

Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych

na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”

ZP.CZE.43.271.2.2022/AT

Postępowanie prowadzi się na podstawie Regulamin udzielania zamówień publicznych w
 Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie -Luborzycy
 z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r.
 

Załączniki:

 1. Informacja z otwarcia ofert (plik pdf 1103KB)

Zaproszenie do złożenia oferty

Data publikacji: 2022-10-05

Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzi się na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie -Luborzycy z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) na podstawie art.2 ust.1 pkt 1 ww. ustawy

 1. Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu TIK oraz pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki oraz Szkoły Podstawowej im. 600 lecia UJ w Luborzycy dla potrzeb realizacji Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”

Zamówienie zostało podzielone na II części.

 

Załączniki:

 1. Formularz oferty (plik doc 44KB)
 2. projekt umowy (plik pdf 106KB)
 3. Zapytanie Ofertowe (plik pdf 3840KB)
 4. Protokół z udzielenia zamówienia (plik pdf 1636KB)

DOWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z DOMU DO SZKOŁY ORAZ ZE SZKOŁY DO DOMU

Data publikacji: 2022-08-05

DOWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z DOMU DO SZKOŁY ORAZ ZE SZKOŁY DO DOMU

Postępowanie prowadzone:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/70df2b24-b0e0-4700-96b6-4a81a33a3068

 

https://bip.malopolska.pl/ugkocmyrzowluborzyca,a,2147653,dowoz-osob-niepelnosprawnych-z-domu-do-szkoly-oraz-ze-szkoly-do-domu.html

 


Zobacz także: archiwum "Zamówienia publiczne" (archiwum)...