Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy

Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy

Edukacja w gminie - wybierz podmenu:

STAN REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE KOCMYRZÓW-LUBORZYCA ZA ROK SZKOLNY 2021/2022

Data publikacji: 2022-10-27

Obowiązek sporządzenia przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego i przedstawienia organowi stanowiącemu tej jednostki, informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy za poprzedni rok szkolny, wynika z dyspozycji zawartej w art. zawartej w art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -  Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 t.j. z dnia 2021.06.17)

Załączniki:

  1. Stan realizacji zadań oświatowych 21/22-prezentacja (plik pdf 2690KB)

Postępowanie rekrutacyjne oraz postępowanie uzupełniające do oddziału przedszkolnego, przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca na rok szkolny 2018/19

Data publikacji: 2018-03-27

Harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziału przedszkolnego, przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca na rok szkolny 2018/19

Załączniki:

  1. zarzadzenie wójta 0050.6.2018 (plik pdf 575KB)
  2. Pzałacznik nr1 do zarzadzenia 0050.6.2018 (plik pdf 765KB)
  3. załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.6.2018 (plik pdf 722KB)