Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy

Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy

GMINNY PROGRAM STYPENDIALNY 2023/2024

Data publikacji: 2023-08-31

INFORMACJA DOTYCZĄCA GMINNEGO PROGRAMU STYPENDIALNEGO 2023/2024 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o Samorządzie Gminnym (Dz.U.2019.0.506D) oraz art. 90 t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (Dz.U.2022 r., poz. 2030) Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uchwaliła Gminny Program Stypendialny wspierający edukację uzdolnionej młodzieży, będącej mieszkańcami Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Celem jest promowanie i motywowanie do aktywności uczniów zdolnych, posiadających znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.

Zasady i tryb udzielania stypendiów określa Regulamin Gminnego Programu Stypendialnego dla uczniów klas VII i VIII Szkół Podstawowych i uczniów Szkół ponadpodstawowych zamieszkujących na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Stypendia przyznaje Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na podstawie opinii wyrażonej przez Gminną Komisję Stypendialną, powołaną w celu zaopiniowania złożonych wniosków w terminie do 30 września.


 

Wnioski wraz z załącznikami należy składać do 15 września 2023r.

w siedzibie Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie – Luborzycy,

ul. Jagiellońska 2, Tel. 12 387 11 76

 

Załączniki:

 1. Wniosek o przyznanie stypendium (plik docx 19KB)
 2. Uchwała i regulamin (plik pdf 338KB)

GMINNY PROGRAM STYPENDIALNY 2022/2023

Data publikacji: 2022-08-30

GMINY PROGRAM STYPENDIALNY 2022/2023

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o Samorządzie Gminnym (Dz.U.2019.0.506D) oraz art. 90 t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (Dz.U.2018.1457 t.j. z dnia 2018.07.31) Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uchwaliła Gminny Program Stypendialny wspierający edukację uzdolnionej młodzieży, będącej mieszkańcami Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Celem jest promowanie i motywowanie do aktywności uczniów zdolnych, posiadających znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.

Zasady i tryb udzielania stypendiów określa Regulamin Gminnego Programu Stypendialnego dla uczniów klas VII i VIII Szkół Podstawowych i uczniów Szkół ponadpodstawowych zamieszkujących na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Stypendia przyznaje Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na podstawie opinii wyrażonej przez Gminną Komisję Stypendialną, powołaną w celu zaopiniowania złożonych wniosków w terminie do 30 września.


 

Wnioski wraz z załącznikami należy składać do 15 września 2022r.

w siedzibie Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie – Luborzycy,

ul. Jagiellońska 2, Tel. 12387117

Załączniki:

 1. Wniosek o przyznanie stypendium (plik docx 14KB)
 2. Uchwała i regulamin (plik pdf 338KB)

GMINNY PROGRAM STYPENDIALNY 2021/2022

Data publikacji: 2021-08-31

GMINNY PROGRAM STYPENDIALNY 2021/2022

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o Samorządzie Gminnym (Dz.U.2019.0.506D) oraz art. 90 t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (Dz.U.2018.1457 t.j. z dnia 2018.07.31) Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uchwaliła Gminny Program Stypendialny wspierający edukację uzdolnionej młodzieży, będącej mieszkańcami Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Celem jest promowanie i motywowanie do aktywności uczniów zdolnych, posiadających znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.

Zasady i tryb udzielania stypendiów określa Regulamin Gminnego Programu Stypendialnego dla uczniów klas VII i VIII Szkół Podstawowych i uczniów Szkół ponadpodstawowych zamieszkujących na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Stypendia przyznaje Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na podstawie opinii wyrażonej przez Gminną Komisję Stypendialną, powołaną w celu zaopiniowania złożonych wniosków w terminie do 30 września.

 

Wnioski wraz z załącznikami należy składać do 15 września 2021r.

w siedzibie Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie – Luborzycy,

ul. Jagiellońska 2, Tel. 123871176.

Załączniki:

 1. Wniosek o przyznanie stypendium (plik docx 14KB)
 2. Uchwała i regulamin (plik pdf 338KB)

GMINY PROGRAM STYPENDIALNY 2020/2021

Data publikacji: 2020-09-02

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o Samorządzie Gminnym (Dz.U.2019.0.506D) oraz art. 90 t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (Dz.U.2018.1457 t.j. z dnia 2018.07.31) Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uchwaliła Gminny Program Stypendialny wspierający edukację uzdolnionej młodzieży, będącej mieszkańcami Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Celem jest promowanie i motywowanie do aktywności uczniów zdolnych, posiadających znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.
Zasady i tryb udzielania stypendiów określa Regulamin Gminnego Programu Stypendialnego dla uczniów klas VII i VIII Szkół Podstawowych i uczniów Szkół ponadpodstawowych zamieszkujących na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Stypendia przyznaje Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na podstawie opinii wyrażonej przez Gminną Komisję Stypendialną, powołaną w celu zaopiniowania złożonych wniosków w terminie do 30 września.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać do 15 września 2020r.
w siedzibie Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie - Luborzycy,
ul. Jagiellońska 2, Tel. 123871176.

Załączniki:

 1. Uchwała i regulamin (plik pdf 338KB)
 2. Wniosek o przyznanie stypendium (plik docx 13KB)

GMINY PROGRAM STYPENDIALNY 2019/2020

Data publikacji: 2019-09-09

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o Samorządzie Gminnym (Dz.U.2019.0.506D) oraz art. 90 t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (Dz.U.2018.1457 t.j. z dnia 2018.07.31) Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uchwaliła Gminny Program Stypendialny wspierający edukację uzdolnionej młodzieży, będącej mieszkańcami Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Celem jest promowanie i motywowanie do aktywności uczniów zdolnych, posiadających znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.
Zasady i tryb udzielania stypendiów określa Regulamin Gminnego Programu Stypendialnego dla uczniów klas VII i VIII Szkół Podstawowych i uczniów Szkół ponadpodstawowych zamieszkujących na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Stypendia przyznaje Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na podstawie opinii wyrażonej przez Gminną Komisję Stypendialną, powołaną w celu zaopiniowania złożonych wniosków w terminie do 30 września.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać do 15 września 2019r.
w siedzibie Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie - Luborzycy,
Kocmyrzów 38, Tel. 123871176.

Załączniki:

 1. Uchwała i regulamin Gminnego Programu Stypendialnego (plik pdf 338KB)
 2. Wniosek o przyznanie stypendium (plik docx 13KB)

GMINNY PROGRAM STYPENDIALNY

Data publikacji: 2019-01-07

Gminny Program Stypendialny wspierający edukację uzdolnionej młodzieży, będącej mieszkańcami Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, którego celem jest promowanie i motywowanie do aktywności
uczniów zdolnych, posiadających znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.
UCHWAŁA NR XXX/209/2013
RADY GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA
z dnia 20 września 2013 roku
w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów klas II-III Gimnazjum i Szkół
ponadgimnazjalnych, zamieszkałych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Czytaj całość publikacji "GMINNY PROGRAM STYPENDIALNY"

Załączniki:

 1. Wniosek gminny program stypendialny (plik doc 34KB)
 2. Uchwała gminny program stypendialny (plik pdf 137KB)
 3. Uchwała zmieniająca gminny program stypendialny (plik pdf 147KB)