Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy

Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy

Dowóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2022/2023

Data publikacji: 2021-06-17

DRUKI

Załączniki:

 1. zał. nr 1-Wniosek o zorganizowanie dowozu (plik docx 20KB)
 2. Zał.nr 2- Wniosek dowóz indywidualny (plik docx 24KB)
 3. Zał nr 3-Rozliczenie kosztów dowozu-samochod (plik docx 19KB)
 4. Zał. nr 3a-rozliczenie komunikacja publiczna (plik docx 18KB)
 5. Klauzula Rodo (plik odt 25KB)

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Data publikacji: 2019-05-21

DRUKI

Załączniki:

 1. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (plik pdf 66KB)
 2. Wniosek dofinansowanie kosztów (plik docx 26KB)
 3. Oświadczenie rzemieślnika (plik docx 14KB)
 4. Oświadczenie spółka cywilna (plik docx 14KB)
 5. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy (plik docx 15KB)
 6. Oświadczenie Wmioskodawcy dane osobowe (plik docx 12KB)
 7. Oswiadczenie Wnioskodawcy (plik docx 12KB)
 8. Zawiadomienie o zawarciu umowy (plik docx 13KB)
 9. Oświadczenie o otrzymanej pomocy (plik docx 15KB)

WNIOSEK w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego do placówki oświatowej w roku szkolnym 2020/2021

Data publikacji: 2018-11-09

DRUK

Załączniki:

 1. Zał. nr 1-Wniosek o zorganizowanie dowozu (plik docx 20KB)
 2. Zał. nr 2 - Wniosek dowóz indywidualny (plik docx 24KB)
 3. Zał nr 3a- rozliczenie komunikacja publiczna (plik docx 18KB)
 4. Zał nr 3- rozliczenie kosztów dowozu-samochód (plik docx 19KB)

Stypendium socjalne dla uczniów

Data publikacji: 2018-08-30

DRUKI

Załączniki:

 1. Stypendium socjalne dla uczniów (plik odt 21KB)
 2. OŚWIADCZENIE - dochody (plik odt 12KB)
 3. OŚWIADCZENIE O BRAKU DOCHODÓW (plik odt 12KB)