Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy

Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy

Projekty unijne - wybierz podmenu:

Małopolskie Talenty - I i II etap edukacyjny - Gmina Kocmyrzów-Luborzyca

Data publikacji: 2020-01-02

www.malopolskietalenty.pl

Małopolskie Talenty - I i II etap edukacyjny - Gmina Kocmyrzów-Luborzyca

Małopolskie Talenty - I i II etap edukacyjny - Gmina Kocmyrzów-Luborzyca

Data publikacji: 2019-05-17

Logo funduszy europejskich, program regionalny, małopolska

Małopolskie Talenty - I i II etap edukacyjny - Gmina Kocmyrzów-Luborzyca

Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na

rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kocmyrzów -Luborzyca w okresie od 01.09.2019r do 30.06.2022 r.

Grupa docelowa:

8 szkół podstawowych w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca i 270 uczniów tych szkół
Główne zadania:
- utworzenie Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca
- realizacja zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe w tym:
a) matematyczne i naukowo-techniczne
b) język angielski
c) informatyczne
d) przedsiębiorczość
e)dodatkowo dla każdej grupy kluczowe kompetencje ponadprzedmiotowe

W ramach projektu zostanie utworzone Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca z lokalizacją w 8 szkołach podstawowych:

- Szkoła Podstawowa im. 600-lecia Uniwersytetu Jagielońskiego w Luborzycy
- Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Prusach
- Szkoła Podstawowa im. gen. Mariana Langiewicza w Goszczy
- Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Goszycach
- Szkoła Podstawowa w Kocmyrzowie I
- Szkoła Podstawowa w Karniowie
- Szkoła Podstawowa w Pietrzejowicach
- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łuczycach

Będą tam realizowane zajęcia pozalekcyjne których celem jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów z uwzględnieniem indywidualnego podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach. CWUZ obejmie 2 etapy edukacyjne w 3 latach szkolnych: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.
Realizowane będą programy zajęć pozaszkolnych dostępnych na stronie www.malopolskietalenty.pl (j.angielski, matematyka, przedsiębiorczość, TIK-informatyka, kompetencje ponadprzemiotowe) Zajęcia odbywać się będą w grupach 8-10-os. w okresie IX2019r.-VI2022r. Każda grupa zrealizuje min. 60 godzin przez jeden rok szkolny. W kolejnym roku szk. uczeń może kontynuować udział w projekcie na innych zajęciach a w kolejnym etapie w dowolnie wybranych.
Uzupełnieniem zajęć pozaszkolnych w SP-I i SP-II będą wyjazdy do Centrum Nauki w Łodzi.
Do realizacji zajęć zakupione zostaną nowoczesny sprzęt komputerowy oraz pomoce dydaktyczne

 

logotyp Małopolskie Talentylogotyp Małopolskie Talenty