Aktualności (archiwum)wstecz-aktualneWstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności")

Dzień Edukacji Narodowej

2018-10-15

Z okazji święta Komisji Edukacji Narodowej składam serdeczne życzenia Nauczycielom oraz Pracownikom szkół. Życzę przede wszystkim wytrwałości w spełnianiu tej jednej z najważniejszych powinności – w przekazywaniu wiedzy i doświadczenia. Życzę realizacji planów zawodowych, zadowolenia z wykonywanej pracy, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Składam również bardzo serdeczne podziękowania za zaangażowanie w pracę
Anna Szymczyk-Sierak
Dyrektor CZE

Z życzeniami dalszych sukcesów w pracy pedagogicznej,

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

  Dzień otwarty w Szkole Podstawowej i. Adama Mickiewicza w Karniowie

  2018-09-14

  W niedzielę, 9 września 2018 r., Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Karniowie była otwarta dla wszystkich mieszkańców naszej gminy. Do zwiedzania nowego budynku zaprosili przybyłych gości Wójt Gminy Kocmyrzów Luborzyca Marek Jamborski, Rada Gminy, Dyrektor szkoły Aneta Zięcik-Dziuba, Nauczyciele, Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski.
  Tego dnia licznie zgromadzeni Goście mogli zajrzeć do niemal każdego zakamarka Naszej nowej placówki. Otwarte były wszystkie klasy. Dyrektor szkoły, nauczyciele zamienili się w przewodników i oprowadzali po szkole naszych gości, wręczając im na powitanie informatory szkolne zawierające podstawowe wiadomości na temat działalności szkoły. Rodzice mogli porozmawiać z dyrektorem szkoły, nauczycielami, pedagogiem szkolnym. Na korytarzach uczniowie przygotowali wystawy plastyczne, wyeksponowano kroniki szkolne z ubiegłych lat, stroje krakowskie przekazane szkole przez panią Weronikę Zemełkę, poetką ludową i działaczkę społeczną z Karniowa.  Można było wpisać się do księgi pamiątkowej. Ogromne emocje wzbudziły warsztaty plastyczne, podczas których dzieci wykazały się pomysłowością i twórczym działaniem. Specjalnie na tę okazję przygotowano pokaz multimedialny przedstawiający historię szkoły oraz występy dzieci i młodzieży, których motywem przewodnim była pełna „miłości Ojczyzny” twórczość patrona szkoły – Adama Mickiewicza. Słowa uznania skierował do zebranych były Małopolski Kurator Oświaty pan Józef Rostworowski, głos zabrała również pani Małgorzata Doniec- Przewodnicząca Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca oraz radny pan Krzysztof Krupiński. Rada Rodziców wyraziła wdzięczność pod adresem wszystkich osób zaangażowanych w pracę na rzecz szkoły, wręczając pamiątkowe podziękowania.
  Na koniec po trudach zwiedzania można było odetchnąć w szkolnej kawiarence, wypić kawę i poczęstować się smakołykami przygotowanymi przez członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Czulic i Karniowa oraz Radę Rodziców.

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlana

   Oczyszczacze powietrza dla przedszkoli

   2018-09-07

   Gmina Kocmyrzów-Luborzyca w ramach działań zmierzających do poprawy jakości powietrza w tym realizacji projektu zintegrowanego LIFE, podpisała umowę z Województwem Małopolskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Małopolskiego na wyposażenie 11 placówek oświatowych w indywidualne oczyszczacze powietrza.

   Urządzenia poprawiające jakość powietrza w salach lekcyjnych, trafią do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z terenu naszej Gminy, w pierwszych dniach września bieżącego roku.

   Wykaz placówek oświatowych, którym przyznano ruchomości w postaci oczyszczaczy powietrza:

   Przedszkole Samorządowe w Dojazdowie „ Wesoła Gromadka”,
   Filia Przedszkola Samorządowego „Wesoła Gromadka '' w Wysiołku Luborzyckim,
   Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy „Klub Twórczego Dzieciaka”,
   Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łuczycach,
   Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Karniowie,
   Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. gen. Mariana Langiewicza w Goszczy,
   Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Goszycach,
   Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Pietrzejowicach,
   Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Maciejowicach,
   Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Prusach,
   Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. 600 Lecia UJ w Luborzycy.
   Jednocześnie informujemy, że prowadzone są działania zmierzajace do pozyskania kolejnych oczyszczaczy dla pozostałych jednostek oświatowych.

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlana

   Dołączone pliki:


   DZIEŃ OTWARTY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KARNIOWIE

   2018-09-07

   Zapraszamy na dzień otwarty do Szkoły Podstawowej w Karniowie. Szczegóły na plakacie.

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlana

    Strona internetowa Przedszkola Samorządowego

    2018-08-31

    Wszystkie informacje dotyczące Przedszkola Samorządowego "Akademia Przedszkolaka" w Wysiołku Luborzyckim dostępne są na stronie internetowej www.akademiaprzedszkolakawluborzycy.pl


    Poznaj historię swojej gminy!

    2018-08-30

    Poznaj historię swojej gminy!

    W okresie wrzesień – listopad 2018 r. Stowarzyszenie „Nasza przeszłość – nasze dziedzictwo”, we współpracy z Centrum Kultury i Promocji Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, organizuje dla wszystkich chętnych, a w szczególności dla młodzieży i dorosłych cykl bezpłatnych warsztatów historyczno – genealogicznych pn. „Moja mała Ojczyzna. 100 lecie Odzyskania Niepodległości”. Warsztaty odbywać się będą w siedzibie Centrum Kultury i Promocji, Baranówka 6, a ich program przedstawia się następująco:

    15 września br. godz. 15.00 - „Luborzyca i Kocmyrzów w średniowieczu” - dr Agnieszka Baran,

    29 września br. godz. 15.00 - „Rycerze i szlachta z okolicy obecnej gminy Kocmyrzów-Luborzyca w średniowieczu i epoce nowożytnej” - dr Piotr Magiera,

    13 października br. godz. 15.00 - „Jak odszukać dziadka? Genealogia i badania genealogiczne - lokalna specyfika” - dr Piotr Magiera,

    27 października br. godz. 15.00 - „Jak żyli chłopi w epoce nowożytnej we wsiach z obecnej gminy Kocmyrzów-Luborzyca?” - dr Klaudia Skrężyna,

    3 listopada br. godz. 15.00 - „Rola mieszkańców obecnej gminy Kocmyrzów-Luborzyca w odzyskaniu przez Polskę niepodległości” - dr Adam Sasinowski,

    17 listopada br. godz. 15.00 - „Na arenie walki mocarstw. Kocmyrzów-Luborzyca w czasie I wojny światowej” - dr Adam Sasinowski.

    Podsumowaniem i zakończenie warsztatów będzie bezpłatna wycieczka autokarowa dla wszystkich ich uczestników pn. „Znane i nieznane zabytki Krakowa”. Wszystkich zainteresowanych, nie tylko miłośników historii, serdecznie zapraszamy. Wystarczy tylko przyjść do naszego Centrum Kultury, aby poznać przeszłość, a być może i odnaleźć „zapomniane” dzieje własnych przodków.
    Serdecznie zapraszamy!

    Dołączona galeria:

    nazwawyswietlana

     Darmowe przejazdy autobusowe dla uczniów naszej gminy.

     2018-08-30

     Od 1 września 2018 r. uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gmin tworzących Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, w tym gminy Kocmyrzów-Luborzyca będą mogli korzystać z bezpłatnej komunikacji. Bezpłatne przejazdy dotyczyć będę zarówno linii aglomeracyjnych jak i linii miejskich.
     Równocześnie informujemy, iż wszyscy uczniowie, którzy wcześniej nabyli bilety miesięczne komunikacji aglomeracyjnej lub miejskiej mogą wystąpić o zwrot wydatkowanej kwoty w punkcie zakupu biletu. (bardziej szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej MPK)


     WAŻNY KOMUNIKAT DOTYCZĄCY DARMOWYCH PRZEJAZDÓW DLA UCZNIÓW

     2018-08-23

     Szanowni Państwo !
     W związku z trwającymi do 29.08.2018r. uzgodnieniami z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Krakowie na temat bezpłatnych przejazdów dla uczniów Szkół Podstawowych oraz klas gimnazjalnych z terenu naszej gminy, prosimy o wstrzymanie się z zakupem biletów miesięcznych dla Państwa dzieci. O wynikach negocjacji dotyczących przejazdów poinformujemy Państwa najpóźniej 29.08.2018r.
     Z poważaniem
     Anna Szymczyk-Sierak
     Dyrektor CZE


     INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI PRZYJĘTYCH DO ŻŁOBKA

     2018-08-20

     Dyrektor Samorządowego Żłobka "MAŁE MISIE" w Wysiołku Luborzyckim pragnie udzielić informacji dotyczących organizacji rozpoczęcia pracy z dziećmi.
     Spotkanie z rodzicami odbędzie się 30 sierpnia 2018 r (czwartek) o godzinie 16:00 w budynku dawnej SP.

     Dołączone pliki:


     INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA "AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA" W WYSIOŁKU LUBORZYCKIM.

     2018-08-20

     Dyrektor Samorządowego Przedszkola "AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA" w Wysiołku Luborzyckim pragnie udzielić informacji dotyczących rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019.

     Dołączone pliki:


     Termomodernizacja budynków edukacyjno-oświatowych

     2018-08-03

     W trzech placówkach oświatowych zostały wykonane prace termomodernizacyjne w ramach projektu pn: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Projekt realizowany z pomocą finansową Unii Europejskiej w ramach RPO WM na lata 2014-2020 w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W ramach realizacji projektu została wykonana termomodernizacja wraz z wymianą okien i instalacji w budynkach oświatowych : Przedszkole w Dojazdowie i Szkoły podstawowe w Goszcza i Maciejowice. W budynkach zostaną również zainstalowane systemy solarne.

     Dołączona galeria:

     nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

      Projekt

      2018-07-30

      W dniu 9 lipca 2018 r. została zawarta Umowa pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Kocmyrzów –Luborzyca, dla realizatora projektu – Szkoły Podstawowej w Pietrzejowicach, dotycząca wyjazdu młodzieży na Kresy Wschodnie R.P, w ramach Projektu "Dziedzictwo Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej".

      Dołączone pliki:


      Oczyszczacze powietrza dla przedszkoli i klubu dziecięcego

      2018-07-20

      Oczyszczacze powietrza zostaną przekazane przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.
      Oczyszczacze powietrza Olansi HealthCare CO Ltd. Model: K07, Marka: AirClinic Home@office , zostana nieodpłatnie przekazane do przedszkola samorządowego, przedszkola niepublicznego z terenu gminy Kocmyrzów-Luborzyca, a także do klubu dziecięcego przy CKiP w Baranówce.

      czytaj całość publikacji "Oczyszczacze powietrza dla przedszkoli i klubu dziecięcego "

      Dołączone pliki:


      Konkurs fotograficzny "Nasza Pamięć- miejsca Pamięci Narodowej"

      2018-07-20

      Gmina Kocmyrzów-Luborzyca, Gminna Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych oraz Centrum Kultury i Promocji serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „Nasza Pamięć - miejsca Pamięci Narodowej” 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W OBIEKTYWIE

      Dołączona galeria:

      nazwawyswietlana

       BUDOWA SAL GIMNASTYCZNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W MIEJSCOWOŚCI GOSZYCE I ŁUCZYCE

       2018-07-10

       W dniu 25.06.2018r został ogłoszony przetarg na budowę dwóch sal gimnastycznych z zapleczem sportowym, socjalno – sanitarnym przy szkołach podstawowych w miejscowości Goszyce oraz Łuczyce na terenie Gminy Kocmyrzów – Luborzyca. Planowane zakończenie prac do 31.10.2019 r.

       https://bip.malopolska.pl/ugkocmyrzowluborzyca,a,1466089,budowa-sal-gimnastycznych-z-zapleczem-przy-szkolach-podstawowych-w-goszycach-i-luczycach.html

       Dołączona galeria:

       nazwawyswietlananazwawyswietlana

        Program dotacyjny „Niepodległa”

        2018-06-27

        Program Wieloletni „Niepodległa” służy organizacji obchodów stulecia odzyskania niepodległości. Głównym celem Programu jest wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków oraz zachęcenie rodaków w kraju i za granicą do aktywnego uczestnictwa w obchodach i wspólnym świętowaniu.
        W ramach Programu dotacyjnego został złożony Wniosek dla SP w Pietrzejowicach.
        Więcej informacji nt. programu na stronie :
        https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/otwieramy-nabor-w-ramach-programu-dotacyjnego-niepodlegla/

        Dołączona galeria:

        nazwawyswietlana

         Rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej, której wysokość wynosi 0,4%.

         2018-06-27

         Z ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej wyodrębnia się zgodnie
         z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek
         samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1453) rezerwę części
         oświatowej subwencji ogólnej, której wysokość wynosi 0,4%. Rezerwą części
         oświatowej subwencji ogólnej dysponuje minister właściwy do spraw finansów
         publicznych, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw oświaty
         i wychowania oraz reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego. Gmina Kocmyrzów - Luborzyca złożyła Wniosek w ramach zadania VII na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych. Wniosek dotyczył SP w Łuczycach oraz SP w Goszycach.

         Dołączone pliki:


         Rządowy program rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”

         2018-06-27

         W ramach Rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” zostały złożone i pozytywnie rozpatrzone wnioski dla trzech szkół z terenu gminy Kocmyrzów-Luborzyca. SP w Kocmyrzowie, SP w Łuczycach, SP w Prusach. W ramach Programu możliwe będzie wyposażenie lub doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK);

         Dołączona galeria:

         nazwawyswietlana

          LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO SAMORZĄDOWEGO ŻŁOBKA

          2018-05-16

          Informujemy, że jest dostępna lista dzieci przyjętych do Samorządowego żłobka "Małe Misie'' w Wysiołku Luborzyckim na rok 2018/2019.
          Imienna lista dzieci dostępna jest w siedzibie Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy.
          Podpisywanie umów z rodzicami w godzinach pracy urzędu od poniedziałku 21.05.2018r do piątku 28.05.2018r.
          Nie podpisanie umowy w wyznaczonym terminie, będzie skutkowało usunięciem z listy.

          Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy
          Adres: Kocmyrzów 38, 32-010 Luborzyca
          Zapraszamy rodziców do podpisywania umów w godz:
          poniedziałek 9.00-18.00
          wt-czw 7.00-15.00
          piątek 7.00-14.00          Anna Szymczyk-Sierak
          Dyrektor CZE

          Dołączone pliki:


          Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samorządowego Żłobka " MAŁE MISIE"

          2018-05-11

          Zarządzenie Nr 0050.30.2018 Wójta Gminy Kocmyrzów - Luborzyca z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samorządowego Żłobka "Małe Misie" w Wysiołku Luborzyckim 160 b, 32-010 Luborzyca

          Dołączone pliki:


          Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola "AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA"

          2018-05-11

          Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
          Ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Samorządowego Przedszkola "AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA"
          w Wysiołku Luborzyckim 160 b

          Dołączone pliki:


          LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO "AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA" W WYSIOŁKU LUBORZYCKIM NA ROK SZKOLNY 2018/2019

          2018-05-04

          Informuję, że jest dostępna lista dzieci przyjętych do Przedszkola Samorządowego "Akademia Przedszkolaka" w Wysiołku Luborzyckim na rok szkolny 2018/2019.
          Lista dzieci oraz podpisywanie umów z rodzicami w siedzibie
          Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy
          Adres: Kocmyrzów 38, 32-010 Luborzyca
          Zapraszamy rodziców do podpisywania umów w godz:
          poniedziałek 9.00-18.00
          wt-czw 7.00-15.00
          piątek 7.00-14.00


          Anna Szymczyk-Sierak
          Dyrektor CZE


          OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA

          2018-04-20

          Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca ogłasza Konkurs na stanowisko
          Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Karniowie
          Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pietrzejowicach

          Dołączone pliki:


          Informacja dotycząca rekrutacji do Samorządowego Żłobka

          2018-04-19

          Szanowni Państwo,
          Uprzejmie informuję, że jest możliwość złożenia oświadczenia o zameldowaniu na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca, zamiast zaświadczenia o zameldowaniu z ewidencji Ludności Urzędu Gminy. Jednocześnie informuję, iż każde Państwa oświadczenie o zameldowaniu będzie weryfikowane przez CZE w Ewidencji Ludności UG.

          Anna Szymczyk-Sierak
          Dyrektor CZE

          Dołączone pliki:


          Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej rekrutującej dzieci do Samorządowego Żłobka

          2018-04-19

          Rekrutacja dzieci do Samorządowego Żłobka "Małe Misie" odbędzie się od 17 kwietnia do 07 maja 2018 r. na następny rok szkolny trwający od 01 września 2018 r do 31 sierpnia 2019 r.
          W załączeniu Zasady Rekrutacji oraz Karta Zgłoszenia Dziecka (do pobrania).
          Wypełnioną "Kartę zgłoszenia dziecka do żłobka" wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy , Kocmyrzów 38 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00

          Anna Szymczyk-Sierak
          Dyrektor CZE

          Dołączone pliki:


          Zarządzenie nr 050.16.2018 w sprawie ustalenia Harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola Samorządowego

          2018-04-17

          Zarządzenie nr 050.16.2018 w sprawie ustalenia Harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola Samorządowego "Akademia Przedszkolaka"w Wysiołku Luborzyckim na rok szkolny 2018/2019

          Dołączona galeria:

          nazwawyswietlana

          Dołączone pliki:


          PROFILAKTYKA ZDROWIA DZIECI-Akcja

          2018-04-11

          Szanowni Państwo,

          Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych zaprasza wszystkie dzieci z Przedszkola oraz Szkół Podstawowych do wzięcia udziału w tegorocznej edycji
          profilaktyki zdrowia dzieci – Akcja Zdrowooczni.
          Akcja ma na celu uświadomić dzieciom skutki wielogodzinnego użytkowania komputera, oglądania telewizji i innych odbiorników multimedialnych.
          Okulista, który odwiedzi Szkoły i Przedszkole w dniach 23 i 25 kwietnia 2018 r. opowie dzieciom jak mogą dbać o swoje oczy.
          Finałem akcji będzie konkurs plastyczny Namaluj obraz – Harmonia barw i kształtów.
          Tematyka obrazu jest dowolna, jednak celem pracy jest, aby patrząc na obraz nasze oczy, nasz wzrok odpoczywał i relaksował się.
          Podobrazie ma mieć wymiar maksymalnie 40x50 cm, można użyć dowolnego rodzaju farb.
          Podpisane i pogrupowane wiekowo prace należy złożyć do 20 maja 2018 r. na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy.
          Atrakcyjne nagrody będą przyznane w trzech grupach wiekowych:
          przedszkole
          klasy 0-3
          klasy 4-7
          Fundatorzy nagród to W.K. Optyk Wiesław Koczorowski, Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie, Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
          Patroni akcji: Starosta Krakowski, Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

          Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych Rady Gminy


          Łucja Nagacz
          Katarzyna Konewecka-Hołój
          Michał Gomółka

          Dołączona galeria:

          nazwawyswietlana

           Życzenia

           2018-03-29

           Niech nadchodzące Święta Wielkiej Nocy przyniosą Państwu same radosne i szczęśliwe dni oraz będą doskonałą okazją do spędzenia wspaniałych chwil w gronie najbliższych.

           Życzą:

           Dyrektor Anna Szymczyk-Sierak
           oraz pracownicy Centrum Zarządzania Edukacją
           w Kocmyrzowie-Luborzycy

           Dołączona galeria:

           nazwawyswietlana

            Sensory jakości powietrza na budynkach edukacyjnych

            2018-03-21

            Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców oraz realizując zapisy Programu Ochrony Powietrza Województwa Małopolskiego, Gmina Kocmyrzów-Luborzyca podjęła szeroko zakrojone działania, których celem jest poprawa stanu powietrza oraz zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców.
            W ramach realizacji ww. założeń, Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, zakupił sensory jakości powietrza firmy Airly, które zostały zamontowane na pięciu obiektach edukacyjnych tj.


            budynku Szkoły Podstawowej w Kocmyrzowie
            budynku Gimnazjum w Wysiołku Luborzyckim
            budynku Szkoły Podstawowej w Łuczycach
            budynku Szkoły Podstawowej w Goszycach
            budynku Przedszkola Samorządowego w Dojazdowie

            Dołączona galeria:

            nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

            Dołączone pliki:


            Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 PROJEKT „Przedszkole dla każdego”

            2018-03-21

            Gmina Kocmyrzów-Luborzyca realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

            Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Przedszkole dla każdego”objętego dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

            Celem projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca poprzez utworzenie 75 nowych miejsc oraz poprawę jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych w Przedszkolu Samorządowym w Dojazdowie w okresie od 01.07.2017r do 31.10.2018 r.
            W tym:
            - utworzenie 75 nowych miejsc dla dzieci w wieku 3-5 lat, w Przedszkolu Samorządowym w Dojazdowie, w tym wyposażenie ich w niezbędny sprzęt, pomoce dydaktyczne i zabawki.
            - rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia dla dzieci w tym: specjalistyczne zajęcia logopedyczne oraz gimnastyka korekcyjna, nauka języka angielskiego i włoskiego, zajęcia przyrodnicze prowadzone metodą eksperymentu, zajęcia „mały konstruktor” czyli budowa robotów i maszyn z dedykowanych klocków, nauka pływania.
            - zapewnienie warunków funkcjonowania 3 nowo utworzonych oddziałów przedszkola poprzez adaptację pomieszczeń na sale dydaktyczne, szatnię oraz łazienkę dla dzieci, wykonanie podjazdów dla niepełnosprawnych, doposażenie placu zabaw
            - doskonalenie nauczycieli w zakresie wykorzystania TiK oraz metody eksperymentu i robotyki w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym, pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, metodyki nauczania języka angielskiego w przedszkolu
            Dofinansowanie projektu z UE: 1 061 692,08zł

            Dołączona galeria:

            nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

            pelna galeriaZobacz pełną galerię (8 fot.)...

            Dołączone pliki:


            Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 PROJEKT

            2018-03-21

            Gmina Kocmyrzów-Luborzyca realizuje projekt

            Eksperymentuję Odkrywam Wiem

            Celem projektu jest wzrost kompetencji matematyczno-przyrodniczych i informatycznych uczniów oraz dostosowanie kompetencji zawodowych nauczycieli do potrzeb nauczania z wykorzystaniem narzędzi informatycznych i metody eksperymentu, w szkołach podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca w okresie od 01.07.2017r do 30.06.2019r.

            Grupą docelową projektu jest 223 uczniów szkół podstawowych w Luborzycy i Kocmyrzowie oraz 200 uczniów Gimnazjum w Luborzycy. Wsparciem objętych będzie również 35 nauczycieli tych szkół

            czytaj całość publikacji "Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 PROJEKT"

            Dołączona galeria:

            nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

            Dołączone pliki:            wstecz-aktualneWstecz (powrot do biezacych publikacji z menu "Aktualności")

            przejdź do góry...

            Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie - Luborzycy. Kocmyrzów 38, 32-010 Luborzyca, tel. /faks: 12 3871176

            Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji