Aktualności (archiwum)wstecz-aktualneWstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności")

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA

2019-08-06

Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Maciejowicach.

Dołączone pliki:


DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

2019-06-19

W związku z koniecznością rozpoczęcia procedury wyboru przewoźnika świadczącego usługi z zakresu dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Kocmyrzów -Luborzyca do szkół oraz placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 prosimy rodziców/ opiekunów prawnych uczniów niepełnosprawnych o złożenie wniosku w tej sprawie. W przypadku uczniów już korzystających z dowozu rodzice proszeni są również o złożenie Wniosku o chęci kontynuacji dowożenia dziecka przez gminę. Wnioski należy złożyć w Centrum Zarządzania Edukacją, Kocmyrzów 38 w godzinach pracy urzędu do 02.07.2019 r.
Rodzic/opiekun prawny dziecka niepełnosprawnego może ubiegać się o zwrot kosztów przejazdu własnym transportem lub środkami komunikacji publicznej. Podstawą zorganizowania bezpłatnego transportu i opieki jest ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r., Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm).

czytaj całość publikacji "DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020"

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

  KONKURSY NA STANOWISKA DYREKTORÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

  2019-05-22

  Wójt gminy Kocmyrzów-Luborzyca ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów szkół :
  1.Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Prusach
  ul. Niepodległości 12, 32-010 Luborzyca
  2.Szkoły Podstawowej im. Mariana Langiewicza w Goszczy
  ul. Szkolna 1, 32-010 Luborzyca
  Zarządzenie Wójta gminy nr 0050.27.2019 dostępne w załączniku.

  Dołączone pliki:


  Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA

  2019-05-22

  Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego "Akademia Przedszkolaka" w Wysiołku Luborzyckim 160b, 32-010 Luborzyca.
  Konkurs odbędzie się 14 czerwca 2019 r. Szczegółowe informacje oraz Zarządzenie nr 0050.26.2019 w załącznikach.

  Dołączone pliki:


  Samorządowy Żłobek MAŁE MISIE

  2019-05-22

  W ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”, od 01.04.2019 r. w Samorządowym Żłobku "Małe Misie" w Wysiołku Luborzyckim zostało utworzone dodatkowe 16 miejsc. Łącznie z opieki może skorzystać 49 dzieci.
  Kwota zadania to 168 000,00.
  W związku z dużym zainteresowaniem żłobkiem, została podjęta decyzja o utworzeniu dodatkowego oddziału. Od września 2019 r. liczba miejsc zwiększy się z 49 na 57. tj. 8 oddziałów.

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

  pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


   Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny - Gmina Kocmyrzów-Luborzyca

   2019-05-17

   Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny - Gmina Kocmyrzów-Luborzyca

   Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na

   rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kocmyrzów -Luborzyca w okresie od 01.09.2019r do 30.06.2022 r.

   Grupa docelowa:

   8 szkół podstawowych w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca i 270 uczniów tych szkół
   Główne zadania:
   - utworzenie Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca
   - realizacja zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe w tym:
   a) matematyczne i naukowo-techniczne
   b) język angielski
   c) informatyczne
   d) przedsiębiorczość
   e)dodatkowo dla każdej grupy kluczowe kompetencje ponadprzedmiotowe

   W ramach projektu zostanie utworzone Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca z lokalizacją w 8 szkołach podstawowych:

   - Szkoła Podstawowa im. 600-lecia Uniwersytetu Jagielońskiego w Luborzycy
   - Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Prusach
   - Szkoła Podstawowa im. gen. Mariana Langiewicza w Goszczy
   - Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Goszycach
   - Szkoła Podstawowa w Kocmyrzowie I
   - Szkoła Podstawowa w Karniowie
   - Szkoła Podstawowa w Pietrzejowicach
   - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łuczycach

   Będą tam realizowane zajęcia pozalekcyjne których celem jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów z uwzględnieniem indywidualnego podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach. CWUZ obejmie 2 etapy edukacyjne w 3 latach szkolnych: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.
   Realizowane będą programy zajęć pozaszkolnych dostępnych na stronie www.malopolskietalenty.pl (j.angielski, matematyka, przedsiębiorczość, TIK-informatyka, kompetencje ponadprzemiotowe) Zajęcia odbywać się będą w grupach 8-10-os. w okresie IX2019r.-VI2022r. Każda grupa zrealizuje min. 60 godzin przez jeden rok szkolny. W kolejnym roku szk. uczeń może kontynuować udział w projekcie na innych zajęciach a w kolejnym etapie w dowolnie wybranych.
   Uzupełnieniem zajęć pozaszkolnych w SP-I i SP-II będą wyjazdy do Centrum Nauki w Łodzi.
   Do realizacji zajęć zakupione zostaną nowoczesny sprzęt komputerowy oraz pomoce dydaktyczne

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlana

   Dołączone pliki:


   Świąteczne Życzenia

   2019-04-18

   Życzymy Państwu,
   zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych, radosnych rodzinnych spotkań przy wielkanocnym stole oraz wszelkiej pomyślności.

   Dyrektor Anna Szymczyk-Sierak
   oraz pracownicy Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlana

    KOMUNIKAT W SPRAWIE PLANOWANEGO STRAJKU W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA

    2019-04-05

    W związku z planowanym strajkiem nauczycieli w szkołach od dnia 8 kwietnia 2019r. wyjaśniamy, iż w trakcie strajku nauczycieli , nie odbędą się zajęcia dydaktyczne, natomiast dyrektorzy szkół są zobowiązani w tym czasie do bezwzględnego zapewnienia opieki swoim uczniom. Strajk nauczycieli dotyczy szkół podstawowych na terenie gminy. Przedszkola Samorządowe nie przystępują do planowanego strajku. Jednocześnie informujemy, iż w każdej ze szkół na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca egzaminy odbędą się zgodnie z ustalonym przez MEN harmonogramem przebiegu.

    Anna Szymczyk-Sierak
    Dyrektor CZE


    Dni otwarte w Samorządowym Żłobku

    2019-04-02

    Serdecznie zapraszamy na dni otwarte w Samorządowym Żłobku "Małe Misie" w Wysiołku Luborzyckim
    w dniach 11 i 12 kwiecień 2019 r. w godz.9.00-13.00

    Dołączona galeria:

    nazwawyswietlana

     ZIELONA WIOSNA W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

     2019-03-22

     W ramach obchodów pierwszego dnia wiosny dniu 21.03.2019r., uczniowie, rodzice i nauczyciele zaangażowali się w nasadzanie zieleni wokół szkół, przedszkoli i żłobka. Zielona Wiosna zawitała do wszystkich szkół.

     Dołączona galeria:

     nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

     pelna galeriaZobacz pełną galerię (14 fot.)...


      Zapisy do Samorządowego Żłobka MAŁE MISIE w Wysiołku Luborzyckim

      2019-03-14

      Samorządowy Żłobek "MAŁE MISIE" w Wysiołku Luborzyckim dodatkowe miejsca w ramach Resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2019

      Dołączona galeria:

      nazwawyswietlana

       KONKURSY NA STANOWISKA DYREKTORÓW SZKÓŁ

       2019-03-14

       ZARZĄDZENIE NR 0050.13.2019
       WÓJTA GMINY
       KOCMYRZÓW-LUBORZYCA
       z dnia 12.03.2019 r.
       W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów:
       1. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 600 lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Luborzycy
       2. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mariana Langiewiczaw Goszczy
       3. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Goszycach

       Dołączone pliki:


       Wsparcie finansowe na zakup książek do bibliotek szkolnych!

       2019-03-07

       Szkoły na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca otrzymały dofinansowanie na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego programu - „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3
       Kwota dofinansowania 40 960,00 całość zadania 51200,00

       Dołączona galeria:

       nazwawyswietlana

       Dołączone pliki:


       Rekrutacja Przedszkole Akademia Przedszkolaka

       2019-03-04

       Informacja Dyrektora Przedszkola "Akademia Przedszkolaka" w Wysiołku Luborzyckim, dotycząca rekrutacji na rok 2019/2020
       Wszystkie dokumenty dotyczące rekrutacji dostępne na stronie internetowej Przedszkola
       ( zakładka: REKRUTACJA )

       www.akademiaprzedszkolakawluborzycy.pl

       Dołączona galeria:

       nazwawyswietlana

        ZIELONA WIOSNA W GMINIE KOCMYRZÓW-LUBORZYCA

        2019-03-04

        W ramach obchodu pierwszego dnia wiosny 21.03.2019r. Gmina Kocmyrzów-Luborzyca zaplanowała obsadzanie zielenią terenów przy szkołach i wybranych budynkach użyteczności publicznej.

        Dołączona galeria:

        nazwawyswietlana

         Program Resortowy "Maluch+" 2019

         2019-02-28

         Gmina Kocmyrzów -Luborzyca otrzymała dofinansowanie zakresie tworzenia miejsc opieki w ramach Resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" "Maluch+" 2019 w kwocie 150 400,00 całość zadania to 168 000,00
         W planowanych działaniach przewiduje się utworzenie dwóch dodatkowych oddziałów:16 miejsc w Samorządowym Żłobku " Małe Misie" w Wysiołku Luborzyckim.

         Dołączona galeria:

         nazwawyswietlana

          Projekt Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny

          2019-02-15

          Centrum Zarządzania Edukacją informuje, że gmina Kocmyrzów -Luborzyca otrzymała dofinansowanie projektu "Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny" w kwocie: 1 187 498,40 zł całkowita wartość zadania (1 256 798,40 zł). Realizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu C. Rozwój uzdolnień oraz pogłębienie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów.

          Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kocmyrzów -Luborzyca w okresie od 01.09.2019r do 30.06.2022 r.
          Grupa docelowa:
          8 szkół podstawowych w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca i 270 uczniów tych szkół
          Główne zadania:
          - utworzenie Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca
          - realizacja zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe w tym:
          a) matematyczne i naukowo-techniczne
          b) język angielski
          c) informatyczne
          d) przedsiębiorczość
          e)dodatkowo dla każdej grupy kluczowe kompetencje ponadprzedmiotowe
          Główne rezultaty:
          270 uczniów objętych wsparciem w zakresie kompetencji kluczowych
          243 uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne
          104 uczniów objętych szkoleniami w zakresie kompetencji cyfrowych

          Dołączone pliki:


          Bezpieczne ferie

          2019-01-15

          Komunikat Komisariatu Policji w Słomnikach

          Corocznie w okresie ferii zimowych Policja prowadzi akcję „Bezpieczne ferie” mającą na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych wypoczywających oraz udających się na wypoczynek.

          W związku z powyższym apelujemy do mieszkańców gminy o zwiększenie czujności nad bezpiecznym zachowaniem dzieci i młodzieży w tym okresie, a w szczególności uprawianymi sportami zimowymi w miejscach do tego nieprzeznaczonych tj. zamarznięte stawy, rzeki, drogi publiczne itp. Otoczcie Państwo swoje dzieci właściwą opieką, aby uchronić je przed przykrymi następstwami wszelkich ryzykownych zachowań.

          Jednocześnie prosimy o przekazywanie do Komisariatu Policji w Słomnikach wszelkich informacji dotyczących ewentualnych zagrożeń związanych z zimowym wypoczynkiem dzieci i młodzieży.
          Telefon całodobowo: 12 388 29 97 lub 112

          Dołączona galeria:

          nazwawyswietlana

           GMINNY PROGRAM STYPENDIALNY

           2019-01-07

           W związku z podjęciem przez Radę Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uchwały Nr III/20/2018 zmieniającej uchwałę Nr XXX/209/2013 w sprawie zasad udzielania stypendiów uczniom klas II-III Gimnazjum i Szkół ponadgimnazjalnych, zamieszkałych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, istnieje możliwość ubiegania się o stypendium wójta za szczególne osiągnięcia również uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych.
           Wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie
           Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy
           Kocmyrzów 38
           w terminie do 25 stycznia 2019 r.
           Po zaopiniowaniu złożonych wniosków przez Gminną Komisję Stypendialną zostaną one przyznane w terminie do 30 stycznia 2019 r.

           Anna Szymczyk-Sierak
           Dyrektor CZE

           Dołączone pliki:


           Resortowy program instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

           2019-01-07

           W dniu 28.12.2018r. został złożony Wniosek do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w zakresie tworzenia miejsc opieki w ramach Resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" "Maluch+" 2019
           W planowanych działaniach przewiduje się utworzenie dwóch dodatkowych oddziałów w Samorządowym Żłobku " Małe Misie" w Wysiołku Luborzyckim. Wnioskowane zadania dotyczą utworzenia oraz funkcjonowania tworzonych oddziałów.

           Dołączone pliki:


           Życzenia

           2018-12-24

           Wesołych Świąt!

           Dołączona galeria:

           nazwawyswietlana

            Wniosek o wsparcie finansowe na zakup książek do bibliotek szkolnych

            2018-11-30

            W dniu 22 listopada 2018r. został złożony Wniosek do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do bibliotek szkolnych
            w ramach programu wieloletniego - „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3
            Wnioskowana kwota wsparcia finansowego to 40 960,00

            Dołączona galeria:

            nazwawyswietlana

             WSPARCIE UCZNIÓW ZDOLNYCH Typ projektu C – rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów

             2018-11-30

             W dniu 7 listopada 2018r. został złożony Wniosek do Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (MCP) o dofinansowanie w ramach Poddziałania 10.1.5 WSPARCIE UCZNIÓW ZDOLNYCH Typ projektu C – rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów – nr RPMP.10.01.05-IP.01-12-035/18
             Wnioskowane dofinansowanie to kwota 1 311 938,40

             Dołączone pliki:


             Stan realizacji zadań oświatowych

             2018-10-26

             Obowiązek sporządzenia i przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy wynika z art. 11, ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
             Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny.

             Dołączone pliki:


             Dzień Edukacji Narodowej

             2018-10-15

             Z okazji święta Komisji Edukacji Narodowej składam serdeczne życzenia Nauczycielom oraz Pracownikom szkół. Życzę przede wszystkim wytrwałości w spełnianiu tej jednej z najważniejszych powinności – w przekazywaniu wiedzy i doświadczenia. Życzę realizacji planów zawodowych, zadowolenia z wykonywanej pracy, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

             Składam również bardzo serdeczne podziękowania za zaangażowanie w pracę
             Anna Szymczyk-Sierak
             Dyrektor CZE

             Z życzeniami dalszych sukcesów w pracy pedagogicznej,

             Dołączona galeria:

             nazwawyswietlana

              Dzień otwarty w Szkole Podstawowej i. Adama Mickiewicza w Karniowie

              2018-09-14

              W niedzielę, 9 września 2018 r., Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Karniowie była otwarta dla wszystkich mieszkańców naszej gminy. Do zwiedzania nowego budynku zaprosili przybyłych gości Wójt Gminy Kocmyrzów Luborzyca Marek Jamborski, Rada Gminy, Dyrektor szkoły Aneta Zięcik-Dziuba, Nauczyciele, Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski.
              Tego dnia licznie zgromadzeni Goście mogli zajrzeć do niemal każdego zakamarka Naszej nowej placówki. Otwarte były wszystkie klasy. Dyrektor szkoły, nauczyciele zamienili się w przewodników i oprowadzali po szkole naszych gości, wręczając im na powitanie informatory szkolne zawierające podstawowe wiadomości na temat działalności szkoły. Rodzice mogli porozmawiać z dyrektorem szkoły, nauczycielami, pedagogiem szkolnym. Na korytarzach uczniowie przygotowali wystawy plastyczne, wyeksponowano kroniki szkolne z ubiegłych lat, stroje krakowskie przekazane szkole przez panią Weronikę Zemełkę, poetką ludową i działaczkę społeczną z Karniowa.  Można było wpisać się do księgi pamiątkowej. Ogromne emocje wzbudziły warsztaty plastyczne, podczas których dzieci wykazały się pomysłowością i twórczym działaniem. Specjalnie na tę okazję przygotowano pokaz multimedialny przedstawiający historię szkoły oraz występy dzieci i młodzieży, których motywem przewodnim była pełna „miłości Ojczyzny” twórczość patrona szkoły – Adama Mickiewicza. Słowa uznania skierował do zebranych były Małopolski Kurator Oświaty pan Józef Rostworowski, głos zabrała również pani Małgorzata Doniec- Przewodnicząca Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca oraz radny pan Krzysztof Krupiński. Rada Rodziców wyraziła wdzięczność pod adresem wszystkich osób zaangażowanych w pracę na rzecz szkoły, wręczając pamiątkowe podziękowania.
              Na koniec po trudach zwiedzania można było odetchnąć w szkolnej kawiarence, wypić kawę i poczęstować się smakołykami przygotowanymi przez członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Czulic i Karniowa oraz Radę Rodziców.

              Dołączona galeria:

              nazwawyswietlana

               Oczyszczacze powietrza dla przedszkoli

               2018-09-07

               Gmina Kocmyrzów-Luborzyca w ramach działań zmierzających do poprawy jakości powietrza w tym realizacji projektu zintegrowanego LIFE, podpisała umowę z Województwem Małopolskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Małopolskiego na wyposażenie 11 placówek oświatowych w indywidualne oczyszczacze powietrza.

               Urządzenia poprawiające jakość powietrza w salach lekcyjnych, trafią do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z terenu naszej Gminy, w pierwszych dniach września bieżącego roku.

               Wykaz placówek oświatowych, którym przyznano ruchomości w postaci oczyszczaczy powietrza:

               Przedszkole Samorządowe w Dojazdowie „ Wesoła Gromadka”,
               Filia Przedszkola Samorządowego „Wesoła Gromadka '' w Wysiołku Luborzyckim,
               Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy „Klub Twórczego Dzieciaka”,
               Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łuczycach,
               Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Karniowie,
               Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. gen. Mariana Langiewicza w Goszczy,
               Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Goszycach,
               Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Pietrzejowicach,
               Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Maciejowicach,
               Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Prusach,
               Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. 600 Lecia UJ w Luborzycy.
               Jednocześnie informujemy, że prowadzone są działania zmierzajace do pozyskania kolejnych oczyszczaczy dla pozostałych jednostek oświatowych.

               Dołączona galeria:

               nazwawyswietlana

               Dołączone pliki:


               DZIEŃ OTWARTY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KARNIOWIE

               2018-09-07

               Zapraszamy na dzień otwarty do Szkoły Podstawowej w Karniowie. Szczegóły na plakacie.

               Dołączona galeria:

               nazwawyswietlana

                Strona internetowa Przedszkola Samorządowego

                2018-08-31

                Wszystkie informacje dotyczące Przedszkola Samorządowego "Akademia Przedszkolaka" w Wysiołku Luborzyckim dostępne są na stronie internetowej www.akademiaprzedszkolakawluborzycy.pl


                Poznaj historię swojej gminy!

                2018-08-30

                Poznaj historię swojej gminy!

                W okresie wrzesień – listopad 2018 r. Stowarzyszenie „Nasza przeszłość – nasze dziedzictwo”, we współpracy z Centrum Kultury i Promocji Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, organizuje dla wszystkich chętnych, a w szczególności dla młodzieży i dorosłych cykl bezpłatnych warsztatów historyczno – genealogicznych pn. „Moja mała Ojczyzna. 100 lecie Odzyskania Niepodległości”. Warsztaty odbywać się będą w siedzibie Centrum Kultury i Promocji, Baranówka 6, a ich program przedstawia się następująco:

                15 września br. godz. 15.00 - „Luborzyca i Kocmyrzów w średniowieczu” - dr Agnieszka Baran,

                29 września br. godz. 15.00 - „Rycerze i szlachta z okolicy obecnej gminy Kocmyrzów-Luborzyca w średniowieczu i epoce nowożytnej” - dr Piotr Magiera,

                13 października br. godz. 15.00 - „Jak odszukać dziadka? Genealogia i badania genealogiczne - lokalna specyfika” - dr Piotr Magiera,

                27 października br. godz. 15.00 - „Jak żyli chłopi w epoce nowożytnej we wsiach z obecnej gminy Kocmyrzów-Luborzyca?” - dr Klaudia Skrężyna,

                3 listopada br. godz. 15.00 - „Rola mieszkańców obecnej gminy Kocmyrzów-Luborzyca w odzyskaniu przez Polskę niepodległości” - dr Adam Sasinowski,

                17 listopada br. godz. 15.00 - „Na arenie walki mocarstw. Kocmyrzów-Luborzyca w czasie I wojny światowej” - dr Adam Sasinowski.

                Podsumowaniem i zakończenie warsztatów będzie bezpłatna wycieczka autokarowa dla wszystkich ich uczestników pn. „Znane i nieznane zabytki Krakowa”. Wszystkich zainteresowanych, nie tylko miłośników historii, serdecznie zapraszamy. Wystarczy tylko przyjść do naszego Centrum Kultury, aby poznać przeszłość, a być może i odnaleźć „zapomniane” dzieje własnych przodków.
                Serdecznie zapraszamy!

                Dołączona galeria:

                nazwawyswietlana

                 Darmowe przejazdy autobusowe dla uczniów naszej gminy.

                 2018-08-30

                 Od 1 września 2018 r. uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gmin tworzących Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, w tym gminy Kocmyrzów-Luborzyca będą mogli korzystać z bezpłatnej komunikacji. Bezpłatne przejazdy dotyczyć będę zarówno linii aglomeracyjnych jak i linii miejskich.
                 Równocześnie informujemy, iż wszyscy uczniowie, którzy wcześniej nabyli bilety miesięczne komunikacji aglomeracyjnej lub miejskiej mogą wystąpić o zwrot wydatkowanej kwoty w punkcie zakupu biletu. (bardziej szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej MPK)


                 WAŻNY KOMUNIKAT DOTYCZĄCY DARMOWYCH PRZEJAZDÓW DLA UCZNIÓW

                 2018-08-23

                 Szanowni Państwo !
                 W związku z trwającymi do 29.08.2018r. uzgodnieniami z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Krakowie na temat bezpłatnych przejazdów dla uczniów Szkół Podstawowych oraz klas gimnazjalnych z terenu naszej gminy, prosimy o wstrzymanie się z zakupem biletów miesięcznych dla Państwa dzieci. O wynikach negocjacji dotyczących przejazdów poinformujemy Państwa najpóźniej 29.08.2018r.
                 Z poważaniem
                 Anna Szymczyk-Sierak
                 Dyrektor CZE


                 INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI PRZYJĘTYCH DO ŻŁOBKA

                 2018-08-20

                 Dyrektor Samorządowego Żłobka "MAŁE MISIE" w Wysiołku Luborzyckim pragnie udzielić informacji dotyczących organizacji rozpoczęcia pracy z dziećmi.
                 Spotkanie z rodzicami odbędzie się 30 sierpnia 2018 r (czwartek) o godzinie 16:00 w budynku dawnej SP.

                 Dołączone pliki:


                 INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA "AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA" W WYSIOŁKU LUBORZYCKIM.

                 2018-08-20

                 Dyrektor Samorządowego Przedszkola "AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA" w Wysiołku Luborzyckim pragnie udzielić informacji dotyczących rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019.

                 Dołączone pliki:


                 Termomodernizacja budynków edukacyjno-oświatowych

                 2018-08-03

                 W trzech placówkach oświatowych zostały wykonane prace termomodernizacyjne w ramach projektu pn: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Projekt realizowany z pomocą finansową Unii Europejskiej w ramach RPO WM na lata 2014-2020 w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W ramach realizacji projektu została wykonana termomodernizacja wraz z wymianą okien i instalacji w budynkach oświatowych : Przedszkole w Dojazdowie i Szkoły podstawowe w Goszcza i Maciejowice. W budynkach zostaną również zainstalowane systemy solarne.

                 Dołączona galeria:

                 nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                  Projekt

                  2018-07-30

                  W dniu 9 lipca 2018 r. została zawarta Umowa pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Kocmyrzów –Luborzyca, dla realizatora projektu – Szkoły Podstawowej w Pietrzejowicach, dotycząca wyjazdu młodzieży na Kresy Wschodnie R.P, w ramach Projektu "Dziedzictwo Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej".

                  Dołączone pliki:


                  Oczyszczacze powietrza dla przedszkoli i klubu dziecięcego

                  2018-07-20

                  Oczyszczacze powietrza zostaną przekazane przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.
                  Oczyszczacze powietrza Olansi HealthCare CO Ltd. Model: K07, Marka: AirClinic Home@office , zostana nieodpłatnie przekazane do przedszkola samorządowego, przedszkola niepublicznego z terenu gminy Kocmyrzów-Luborzyca, a także do klubu dziecięcego przy CKiP w Baranówce.

                  czytaj całość publikacji "Oczyszczacze powietrza dla przedszkoli i klubu dziecięcego "

                  Dołączone pliki:


                  Konkurs fotograficzny "Nasza Pamięć- miejsca Pamięci Narodowej"

                  2018-07-20

                  Gmina Kocmyrzów-Luborzyca, Gminna Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych oraz Centrum Kultury i Promocji serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „Nasza Pamięć - miejsca Pamięci Narodowej” 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W OBIEKTYWIE

                  Dołączona galeria:

                  nazwawyswietlana

                   BUDOWA SAL GIMNASTYCZNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W MIEJSCOWOŚCI GOSZYCE I ŁUCZYCE

                   2018-07-10

                   W dniu 25.06.2018r został ogłoszony przetarg na budowę dwóch sal gimnastycznych z zapleczem sportowym, socjalno – sanitarnym przy szkołach podstawowych w miejscowości Goszyce oraz Łuczyce na terenie Gminy Kocmyrzów – Luborzyca. Planowane zakończenie prac do 31.10.2019 r.

                   https://bip.malopolska.pl/ugkocmyrzowluborzyca,a,1466089,budowa-sal-gimnastycznych-z-zapleczem-przy-szkolach-podstawowych-w-goszycach-i-luczycach.html

                   Dołączona galeria:

                   nazwawyswietlananazwawyswietlana

                    Program dotacyjny „Niepodległa”

                    2018-06-27

                    Program Wieloletni „Niepodległa” służy organizacji obchodów stulecia odzyskania niepodległości. Głównym celem Programu jest wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków oraz zachęcenie rodaków w kraju i za granicą do aktywnego uczestnictwa w obchodach i wspólnym świętowaniu.
                    W ramach Programu dotacyjnego został złożony Wniosek dla SP w Pietrzejowicach.
                    Więcej informacji nt. programu na stronie :
                    https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/otwieramy-nabor-w-ramach-programu-dotacyjnego-niepodlegla/

                    Dołączona galeria:

                    nazwawyswietlana

                     Rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej, której wysokość wynosi 0,4%.

                     2018-06-27

                     Z ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej wyodrębnia się zgodnie
                     z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek
                     samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1453) rezerwę części
                     oświatowej subwencji ogólnej, której wysokość wynosi 0,4%. Rezerwą części
                     oświatowej subwencji ogólnej dysponuje minister właściwy do spraw finansów
                     publicznych, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw oświaty
                     i wychowania oraz reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego. Gmina Kocmyrzów - Luborzyca złożyła Wniosek w ramach zadania VII na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych. Wniosek dotyczył SP w Łuczycach oraz SP w Goszycach.

                     Dołączone pliki:


                     Rządowy program rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”

                     2018-06-27

                     W ramach Rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” zostały złożone i pozytywnie rozpatrzone wnioski dla trzech szkół z terenu gminy Kocmyrzów-Luborzyca. SP w Kocmyrzowie, SP w Łuczycach, SP w Prusach. W ramach Programu możliwe będzie wyposażenie lub doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK);

                     Dołączona galeria:

                     nazwawyswietlana

                      LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO SAMORZĄDOWEGO ŻŁOBKA

                      2018-05-16

                      Informujemy, że jest dostępna lista dzieci przyjętych do Samorządowego żłobka "Małe Misie'' w Wysiołku Luborzyckim na rok 2018/2019.
                      Imienna lista dzieci dostępna jest w siedzibie Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy.
                      Podpisywanie umów z rodzicami w godzinach pracy urzędu od poniedziałku 21.05.2018r do piątku 28.05.2018r.
                      Nie podpisanie umowy w wyznaczonym terminie, będzie skutkowało usunięciem z listy.

                      Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy
                      Adres: Kocmyrzów 38, 32-010 Luborzyca
                      Zapraszamy rodziców do podpisywania umów w godz:
                      poniedziałek 9.00-18.00
                      wt-czw 7.00-15.00
                      piątek 7.00-14.00                      Anna Szymczyk-Sierak
                      Dyrektor CZE

                      Dołączone pliki:


                      Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samorządowego Żłobka " MAŁE MISIE"

                      2018-05-11

                      Zarządzenie Nr 0050.30.2018 Wójta Gminy Kocmyrzów - Luborzyca z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samorządowego Żłobka "Małe Misie" w Wysiołku Luborzyckim 160 b, 32-010 Luborzyca

                      Dołączone pliki:


                      Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola "AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA"

                      2018-05-11

                      Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
                      Ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Samorządowego Przedszkola "AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA"
                      w Wysiołku Luborzyckim 160 b

                      Dołączone pliki:


                      LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO "AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA" W WYSIOŁKU LUBORZYCKIM NA ROK SZKOLNY 2018/2019

                      2018-05-04

                      Informuję, że jest dostępna lista dzieci przyjętych do Przedszkola Samorządowego "Akademia Przedszkolaka" w Wysiołku Luborzyckim na rok szkolny 2018/2019.
                      Lista dzieci oraz podpisywanie umów z rodzicami w siedzibie
                      Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy
                      Adres: Kocmyrzów 38, 32-010 Luborzyca
                      Zapraszamy rodziców do podpisywania umów w godz:
                      poniedziałek 9.00-18.00
                      wt-czw 7.00-15.00
                      piątek 7.00-14.00


                      Anna Szymczyk-Sierak
                      Dyrektor CZE


                      OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA

                      2018-04-20

                      Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca ogłasza Konkurs na stanowisko
                      Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Karniowie
                      Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pietrzejowicach

                      Dołączone pliki:


                      Informacja dotycząca rekrutacji do Samorządowego Żłobka

                      2018-04-19

                      Szanowni Państwo,
                      Uprzejmie informuję, że jest możliwość złożenia oświadczenia o zameldowaniu na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca, zamiast zaświadczenia o zameldowaniu z ewidencji Ludności Urzędu Gminy. Jednocześnie informuję, iż każde Państwa oświadczenie o zameldowaniu będzie weryfikowane przez CZE w Ewidencji Ludności UG.

                      Anna Szymczyk-Sierak
                      Dyrektor CZE

                      Dołączone pliki:


                      Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej rekrutującej dzieci do Samorządowego Żłobka

                      2018-04-19

                      Rekrutacja dzieci do Samorządowego Żłobka "Małe Misie" odbędzie się od 17 kwietnia do 07 maja 2018 r. na następny rok szkolny trwający od 01 września 2018 r do 31 sierpnia 2019 r.
                      W załączeniu Zasady Rekrutacji oraz Karta Zgłoszenia Dziecka (do pobrania).
                      Wypełnioną "Kartę zgłoszenia dziecka do żłobka" wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy , Kocmyrzów 38 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00

                      Anna Szymczyk-Sierak
                      Dyrektor CZE

                      Dołączone pliki:


                      Zarządzenie nr 050.16.2018 w sprawie ustalenia Harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola Samorządowego

                      2018-04-17

                      Zarządzenie nr 050.16.2018 w sprawie ustalenia Harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola Samorządowego "Akademia Przedszkolaka"w Wysiołku Luborzyckim na rok szkolny 2018/2019

                      Dołączona galeria:

                      nazwawyswietlana

                      Dołączone pliki:


                      PROFILAKTYKA ZDROWIA DZIECI-Akcja

                      2018-04-11

                      Szanowni Państwo,

                      Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych zaprasza wszystkie dzieci z Przedszkola oraz Szkół Podstawowych do wzięcia udziału w tegorocznej edycji
                      profilaktyki zdrowia dzieci – Akcja Zdrowooczni.
                      Akcja ma na celu uświadomić dzieciom skutki wielogodzinnego użytkowania komputera, oglądania telewizji i innych odbiorników multimedialnych.
                      Okulista, który odwiedzi Szkoły i Przedszkole w dniach 23 i 25 kwietnia 2018 r. opowie dzieciom jak mogą dbać o swoje oczy.
                      Finałem akcji będzie konkurs plastyczny Namaluj obraz – Harmonia barw i kształtów.
                      Tematyka obrazu jest dowolna, jednak celem pracy jest, aby patrząc na obraz nasze oczy, nasz wzrok odpoczywał i relaksował się.
                      Podobrazie ma mieć wymiar maksymalnie 40x50 cm, można użyć dowolnego rodzaju farb.
                      Podpisane i pogrupowane wiekowo prace należy złożyć do 20 maja 2018 r. na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy.
                      Atrakcyjne nagrody będą przyznane w trzech grupach wiekowych:
                      przedszkole
                      klasy 0-3
                      klasy 4-7
                      Fundatorzy nagród to W.K. Optyk Wiesław Koczorowski, Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie, Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
                      Patroni akcji: Starosta Krakowski, Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

                      Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych Rady Gminy


                      Łucja Nagacz
                      Katarzyna Konewecka-Hołój
                      Michał Gomółka

                      Dołączona galeria:

                      nazwawyswietlana

                       Życzenia

                       2018-03-29

                       Niech nadchodzące Święta Wielkiej Nocy przyniosą Państwu same radosne i szczęśliwe dni oraz będą doskonałą okazją do spędzenia wspaniałych chwil w gronie najbliższych.

                       Życzą:

                       Dyrektor Anna Szymczyk-Sierak
                       oraz pracownicy Centrum Zarządzania Edukacją
                       w Kocmyrzowie-Luborzycy

                       Dołączona galeria:

                       nazwawyswietlana

                        Sensory jakości powietrza na budynkach edukacyjnych

                        2018-03-21

                        Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców oraz realizując zapisy Programu Ochrony Powietrza Województwa Małopolskiego, Gmina Kocmyrzów-Luborzyca podjęła szeroko zakrojone działania, których celem jest poprawa stanu powietrza oraz zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców.
                        W ramach realizacji ww. założeń, Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, zakupił sensory jakości powietrza firmy Airly, które zostały zamontowane na pięciu obiektach edukacyjnych tj.


                        budynku Szkoły Podstawowej w Kocmyrzowie
                        budynku Gimnazjum w Wysiołku Luborzyckim
                        budynku Szkoły Podstawowej w Łuczycach
                        budynku Szkoły Podstawowej w Goszycach
                        budynku Przedszkola Samorządowego w Dojazdowie

                        Dołączona galeria:

                        nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                        Dołączone pliki:


                        Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 PROJEKT „Przedszkole dla każdego”

                        2018-03-21

                        Gmina Kocmyrzów-Luborzyca realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

                        Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Przedszkole dla każdego”objętego dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

                        Celem projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca poprzez utworzenie 75 nowych miejsc oraz poprawę jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych w Przedszkolu Samorządowym w Dojazdowie w okresie od 01.07.2017r do 31.10.2018 r.
                        W tym:
                        - utworzenie 75 nowych miejsc dla dzieci w wieku 3-5 lat, w Przedszkolu Samorządowym w Dojazdowie, w tym wyposażenie ich w niezbędny sprzęt, pomoce dydaktyczne i zabawki.
                        - rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia dla dzieci w tym: specjalistyczne zajęcia logopedyczne oraz gimnastyka korekcyjna, nauka języka angielskiego i włoskiego, zajęcia przyrodnicze prowadzone metodą eksperymentu, zajęcia „mały konstruktor” czyli budowa robotów i maszyn z dedykowanych klocków, nauka pływania.
                        - zapewnienie warunków funkcjonowania 3 nowo utworzonych oddziałów przedszkola poprzez adaptację pomieszczeń na sale dydaktyczne, szatnię oraz łazienkę dla dzieci, wykonanie podjazdów dla niepełnosprawnych, doposażenie placu zabaw
                        - doskonalenie nauczycieli w zakresie wykorzystania TiK oraz metody eksperymentu i robotyki w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym, pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, metodyki nauczania języka angielskiego w przedszkolu
                        Dofinansowanie projektu z UE: 1 061 692,08zł

                        Dołączona galeria:

                        nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                        pelna galeriaZobacz pełną galerię (8 fot.)...

                        Dołączone pliki:


                        Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 PROJEKT

                        2018-03-21

                        Gmina Kocmyrzów-Luborzyca realizuje projekt

                        Eksperymentuję Odkrywam Wiem

                        Celem projektu jest wzrost kompetencji matematyczno-przyrodniczych i informatycznych uczniów oraz dostosowanie kompetencji zawodowych nauczycieli do potrzeb nauczania z wykorzystaniem narzędzi informatycznych i metody eksperymentu, w szkołach podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca w okresie od 01.07.2017r do 30.06.2019r.

                        Grupą docelową projektu jest 223 uczniów szkół podstawowych w Luborzycy i Kocmyrzowie oraz 200 uczniów Gimnazjum w Luborzycy. Wsparciem objętych będzie również 35 nauczycieli tych szkół

                        czytaj całość publikacji "Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 PROJEKT"

                        Dołączona galeria:

                        nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                        Dołączone pliki:                        wstecz-aktualneWstecz (powrot do biezacych publikacji z menu "Aktualności")

                        przejdź do góry...

                        Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie - Luborzycy. Kocmyrzów 38, 32-010 Luborzyca, tel. /faks: 12 3871176

                        Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji