Aktualności


OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA

2019-08-06

Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Maciejowicach.

Dołączone pliki:


DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

2019-06-19

W związku z koniecznością rozpoczęcia procedury wyboru przewoźnika świadczącego usługi z zakresu dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Kocmyrzów -Luborzyca do szkół oraz placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 prosimy rodziców/ opiekunów prawnych uczniów niepełnosprawnych o złożenie wniosku w tej sprawie. W przypadku uczniów już korzystających z dowozu rodzice proszeni są również o złożenie Wniosku o chęci kontynuacji dowożenia dziecka przez gminę. Wnioski należy złożyć w Centrum Zarządzania Edukacją, Kocmyrzów 38 w godzinach pracy urzędu do 02.07.2019 r.
Rodzic/opiekun prawny dziecka niepełnosprawnego może ubiegać się o zwrot kosztów przejazdu własnym transportem lub środkami komunikacji publicznej. Podstawą zorganizowania bezpłatnego transportu i opieki jest ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r., Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm).

czytaj całość publikacji "DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020"

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

  KONKURSY NA STANOWISKA DYREKTORÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

  2019-05-22

  Wójt gminy Kocmyrzów-Luborzyca ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów szkół :
  1.Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Prusach
  ul. Niepodległości 12, 32-010 Luborzyca
  2.Szkoły Podstawowej im. Mariana Langiewicza w Goszczy
  ul. Szkolna 1, 32-010 Luborzyca
  Zarządzenie Wójta gminy nr 0050.27.2019 dostępne w załączniku.

  Dołączone pliki:


  Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA

  2019-05-22

  Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego "Akademia Przedszkolaka" w Wysiołku Luborzyckim 160b, 32-010 Luborzyca.
  Konkurs odbędzie się 14 czerwca 2019 r. Szczegółowe informacje oraz Zarządzenie nr 0050.26.2019 w załącznikach.

  Dołączone pliki:


  Samorządowy Żłobek MAŁE MISIE

  2019-05-22

  W ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”, od 01.04.2019 r. w Samorządowym Żłobku "Małe Misie" w Wysiołku Luborzyckim zostało utworzone dodatkowe 16 miejsc. Łącznie z opieki może skorzystać 49 dzieci.
  Kwota zadania to 168 000,00.
  W związku z dużym zainteresowaniem żłobkiem, została podjęta decyzja o utworzeniu dodatkowego oddziału. Od września 2019 r. liczba miejsc zwiększy się z 49 na 57. tj. 8 oddziałów.

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

  pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


   Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny - Gmina Kocmyrzów-Luborzyca

   2019-05-17

   Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny - Gmina Kocmyrzów-Luborzyca

   Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na

   rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kocmyrzów -Luborzyca w okresie od 01.09.2019r do 30.06.2022 r.

   Grupa docelowa:

   8 szkół podstawowych w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca i 270 uczniów tych szkół
   Główne zadania:
   - utworzenie Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca
   - realizacja zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe w tym:
   a) matematyczne i naukowo-techniczne
   b) język angielski
   c) informatyczne
   d) przedsiębiorczość
   e)dodatkowo dla każdej grupy kluczowe kompetencje ponadprzedmiotowe

   W ramach projektu zostanie utworzone Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca z lokalizacją w 8 szkołach podstawowych:

   - Szkoła Podstawowa im. 600-lecia Uniwersytetu Jagielońskiego w Luborzycy
   - Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Prusach
   - Szkoła Podstawowa im. gen. Mariana Langiewicza w Goszczy
   - Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Goszycach
   - Szkoła Podstawowa w Kocmyrzowie I
   - Szkoła Podstawowa w Karniowie
   - Szkoła Podstawowa w Pietrzejowicach
   - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łuczycach

   Będą tam realizowane zajęcia pozalekcyjne których celem jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów z uwzględnieniem indywidualnego podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach. CWUZ obejmie 2 etapy edukacyjne w 3 latach szkolnych: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.
   Realizowane będą programy zajęć pozaszkolnych dostępnych na stronie www.malopolskietalenty.pl (j.angielski, matematyka, przedsiębiorczość, TIK-informatyka, kompetencje ponadprzemiotowe) Zajęcia odbywać się będą w grupach 8-10-os. w okresie IX2019r.-VI2022r. Każda grupa zrealizuje min. 60 godzin przez jeden rok szkolny. W kolejnym roku szk. uczeń może kontynuować udział w projekcie na innych zajęciach a w kolejnym etapie w dowolnie wybranych.
   Uzupełnieniem zajęć pozaszkolnych w SP-I i SP-II będą wyjazdy do Centrum Nauki w Łodzi.
   Do realizacji zajęć zakupione zostaną nowoczesny sprzęt komputerowy oraz pomoce dydaktyczne

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlana

   Dołączone pliki:
   Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

   przejdź do góry...

   Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie - Luborzycy. Kocmyrzów 38, 32-010 Luborzyca, tel. /faks: 12 3871176

   Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji