Stypendium za szczególne osiągnięcia


GMINY PROGRAM STYPENDIALNY 2020/2021

2020-09-02

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o Samorządzie Gminnym (Dz.U.2019.0.506D) oraz art. 90 t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (Dz.U.2018.1457 t.j. z dnia 2018.07.31) Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uchwaliła Gminny Program Stypendialny wspierający edukację uzdolnionej młodzieży, będącej mieszkańcami Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Celem jest promowanie i motywowanie do aktywności uczniów zdolnych, posiadających znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.
Zasady i tryb udzielania stypendiów określa Regulamin Gminnego Programu Stypendialnego dla uczniów klas VII i VIII Szkół Podstawowych i uczniów Szkół ponadpodstawowych zamieszkujących na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Stypendia przyznaje Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na podstawie opinii wyrażonej przez Gminną Komisję Stypendialną, powołaną w celu zaopiniowania złożonych wniosków w terminie do 30 września.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać do 15 września 2020r.
w siedzibie Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie – Luborzycy,
ul. Jagiellońska 2, Tel. 123871176.

Dołączone pliki:


GMINY PROGRAM STYPENDIALNY 2019/2020

2019-09-09

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o Samorządzie Gminnym (Dz.U.2019.0.506D) oraz art. 90 t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (Dz.U.2018.1457 t.j. z dnia 2018.07.31) Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uchwaliła Gminny Program Stypendialny wspierający edukację uzdolnionej młodzieży, będącej mieszkańcami Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Celem jest promowanie i motywowanie do aktywności uczniów zdolnych, posiadających znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.
Zasady i tryb udzielania stypendiów określa Regulamin Gminnego Programu Stypendialnego dla uczniów klas VII i VIII Szkół Podstawowych i uczniów Szkół ponadpodstawowych zamieszkujących na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Stypendia przyznaje Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na podstawie opinii wyrażonej przez Gminną Komisję Stypendialną, powołaną w celu zaopiniowania złożonych wniosków w terminie do 30 września.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać do 15 września 2019r.
w siedzibie Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie – Luborzycy,
Kocmyrzów 38, Tel. 123871176.

Dołączone pliki:


GMINNY PROGRAM STYPENDIALNY

2019-01-07

Gminny Program Stypendialny wspierający edukację uzdolnionej młodzieży, będącej mieszkańcami Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, którego celem jest promowanie i motywowanie do aktywności
uczniów zdolnych, posiadających znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.
UCHWAŁA NR XXX/209/2013
RADY GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA
z dnia 20 września 2013 roku
w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów klas II-III Gimnazjum i Szkół
ponadgimnazjalnych, zamieszkałych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

czytaj całość publikacji "GMINNY PROGRAM STYPENDIALNY"

Dołączone pliki:


przejdź do góry...

Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie - Luborzycy. ul. Jagiellońska 2, 32-010 Kocmyrzów, tel. /faks: 12 3871176

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji