Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy

Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy

Jednostki oświatowe - wybierz podmenu:

Informacja o rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

Informacja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego oraz rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca.

 

 

W sprawie rekrutacji informacji udzielają dyrektorzy poszczególnych szkół i przedszkoli oraz Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie -Luborzycy.

 

Czytaj całość publikacji "Informacja o rekrutacji na rok szkolny 2024/2025"

Załączniki:

 1. Zarządzenie Nr 0050.9.2024 (plik pdf 3298KB)
 2. UCHWAŁA NR XXII/206/2021 (plik pdf 272KB)

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Akademia Przedszkolaka"

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 - 2020
Gmina Kocmyrzów-Luborzyca realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

"Akademia Przedszkolaka"
numer projektu RPMP.10.01.01-12-0103/19

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie 150 nowych miejsc oraz poprawę jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych w Przedszkolu Samorządowym "Akademia Przedszkolaka" w okresie od 01.07.2018 r. do 30.09.2020 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 2 338 262,23 zł
Całkowita wartość projektu: 2 752 613, 00 zł

Grupa docelowa:
150 dzieci i 10 nauczycielek z Przedszkola Samorządowego Akademia Przedszkolaka
Główne zadania:
-utworzenie nowego przedszkola Akademia Przedszkolaka a w nim 150 nowych miejsc dla dzieci w wieku 3-6 lat, w tym wyposażenie ich w niezbędny sprzęt, pomoce dydaktyczne i zabawki.
-rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia dla dzieci w tym: specjalistyczne zajęcia logopedyczne gimnastyka korekcyjna, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne oraz zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe: język angielski, zajęcia matematyczno-przyrodnicze prowadzone metodą eksperymentu, zajęcia mały konstruktor czyli budowa robotów i ich programowanie z dedykowanych klocków.
- zapewnienie warunków funkcjonowania 6 nowo utworzonych oddziałów przedszkola poprzez adaptację pomieszczeń na sale dydaktyczne, szatnię oraz łazienkę dla dzieci, doposażenie placu zabaw.
Doskonalenie nauczycieli w zakresie wykorzystania TiK oraz metody eksperymentu i robotyki w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym, pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Główne rezultaty:
- 150 nowo utworzonych miejsc w przedszkolu
- 1 przedszkole doposażone w sprzęt TIK, pomoce dydaktyczne, zabawki 150 dzieci objętych wsparciem w postaci zajęć dodatkowych 10 nauczycielek przedszkola, którzy podniosą swoje kompetencje.

logo

Załączniki:

 1. Agenda równości (plik pdf 469KB)
 2. Podręcznik równości (plik pdf 2293KB)
 3. Informacja o projekcie (plik pdf 133KB)

Przedszkole Samorządowe

Przedszkole Samorządowe "Akademia Przedszkolaka" w Wysiołku Luborzyckim
Dyrektor: mgr Katarzyna Gaudyn
adres: Wysiołek Luborzycki 160B
32-010 Luborzyca
http://www.akademiaprzedszkolakawluborzycy.pl/
tel:012 387 10 42
e-mail: akprzedszkolaka@gmail.com

Załączniki:

 1. Przedszkole Samorządowe (plik pdf 3978KB)
 2. Przedszkole samorządowe (plik pdf 3978KB)

Zarządzenie nr 050.16.2018 w sprawie ustalenia Harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola Samorządowego

Zarządzenie nr 050.16.2018 w sprawie ustalenia Harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola Samorządowego .

Załączniki:

 1. Zał Nr 1 do Zarządzenia (plik pdf 724KB)
 2. Wniosek rekrutacja (plik doc 52KB)
 3. oświadczenie o zatrudnieniu (plik doc 17KB)
 4. Oświadczenie wielodzietność (plik doc 14KB)
 5. Oświadczenie o sam wych. dziecka (plik doc 15KB)

Przedszkole Samorządowe Wesoła Gromadka w Dojazdowie

Dyrektor: mgr Monika Nowak
ul. Krakowska 130, 32-010 Dojazdów 33
http://pdojazdow.szkolnastrona.pl/
tel/fax: 012 387-10-55
e-mail: wesolagromadka.dojazdow@interia.pl