Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy

Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy

Powrót

Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: "Poznaj Polskę".

Data publikacji: 2023-04-17

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca otrzymała wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: "Poznaj Polskę".

Zadanie polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu w trakcie roku 2023 zgłoszonych przez dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Kocmyrzów-Luborzyca, wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra,  przyjętymi do dofinansowania w ramach przedsięwzięcia
pn. „Poznaj Polskę”, ustanowionego na podstawie art. 90w ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915) przez Ministra Edukacji i Nauki w komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 sierpnia 2021 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę”, z późn. zm.

 

Zestawienie wniosków o dofinansowanie, które uzyskały wsparcie:

Lp.

nazwa szkoły

kwota dofinansowania wycieczki

1

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 600-LECIA
UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

5000,00

5000,00

2

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. MARIANA
LANGIEWICZA W GOSZCZY

15000,00

5000,00

3

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA
MICKIEWICZA W KARNIOWIE

15000,00

5000,00

4

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARSZAŁKA
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W PRUSACH

10000,00

5

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. NOBLISTÓW
POLSKICH W LUBORZYCY

10000,00

5000,00

6

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. T. KOŚCIUSZKI W
GOSZYCACH

5000,00

5000,00

7

SZKOŁA PODSTAWOWA W MACIEJOWICACH

1120,00

3600,00

    89720,00

 

log
Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...