Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy

Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy

"Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II".

Data publikacji: 2023-05-12

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn: "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II".
Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych.
W ramach projektu zostanie zakupione 15 laptopów wraz z oprogramowaniem oraz 3 monitory interaktywne dla szkół podstawowych z terenu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
monitormonmonitorlaptopylaptopylaptopy

Projekt Poznaj Polskę

Data publikacji: 2023-05-12

W ramach projektu Poznaj Polskę uczniowie Szkół z terenu gminy Kocmyrzów-Luborzyca rozpoczęli realizację wycieczek.  Wyruszyli min. na dwudniowy podbój Miasta Stołecznego Warszawy.
 
Zwiedzanie  Pałacu w Wilanowie,  Stadionu Narodowego, Muzeum Neonów, Starówki i Zamku  Królewskirgo, a także Grobu Nieznanego Żołnierza dostarczyło wszystkim dużo wrażeń i wyjatkowych  przeżyć.
Powązki i groby bohaterów "Kamieni na szaniec" wyzwoliły w uczniach zadumę i szacunek dla młodych obrońców stolicy.
Młodsze klasy zakończyły pobyt zabawą i nauką w Centrum Nauki Kopernik, natomiast klasy VI i VII poszerzały wiedzę historyczną w Muzeum Powstania Warszawskiego.
Piękne chwile! Uczniowie czekają na kolejne wyjazdy, aby zwiedzć naszą piękną Ojczyznę.
wycieczkawycieczkawycieczkawycieczkawycieczkalogo

Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: "Poznaj Polskę".

Data publikacji: 2023-04-17

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca otrzymała wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: "Poznaj Polskę".

Zadanie polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu w trakcie roku 2023 zgłoszonych przez dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Kocmyrzów-Luborzyca, wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra,  przyjętymi do dofinansowania w ramach przedsięwzięcia
pn. „Poznaj Polskę”, ustanowionego na podstawie art. 90w ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915) przez Ministra Edukacji i Nauki w komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 sierpnia 2021 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę”, z późn. zm.

 

Czytaj całość publikacji " Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: "Poznaj Polskę"."

log

Wesołych Świąt

Data publikacji: 2023-04-07

życzenia

Ogłoszenie konkursów

Data publikacji: 2023-03-30

Zarządzenie Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Nr 0050.14.2023 z dnia 23.03.2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko: Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łuczycach, Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Karniowie, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pietrzejowicach

https://bip.malopolska.pl/ugkocmyrzowluborzyca,a,2253513,zarzadzenie-nr-0050142023-z-dnia-23032023-r-w-sprawie-ogloszenia-konkursu-na-stanowisko-dyrektora-sz.html
SP ŁuczyceSP KarniówSP Pietrzejowice

Dofinansowanie dla szkół w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

Data publikacji: 2023-03-23

Kolejne dofinansowania dla szkół w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”
Wsparcie finansowe bibliotek szkolnych zostanie przeznaczone na zakup nowości wydawniczych oraz lektur.
Koszt przedsięwzięcia wynosi 20 000,00 zł w tym dofinansowanie 16 000,00 zł
Celem programu jest:
- zakup książek będących nowościami wydawniczymi
- organizacja działań promujących czytelnictwo w placówkach oświatowych,
- zakup nowych elementów wyposażenia bibliotek szkolnych
W 2023 r. dofinansowanie otrzymały:
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łuczycach
Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Pietrzejowicach
Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Goszycach
logozdjęcie

"Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II.

Data publikacji: 2023-03-01

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn: "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II.
Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych.
W ramach projektu zostanie zakupione 15 Laptopów wraz z oprogramowaniem oraz 3 Monitory interaktywne dla szkół podstawowych z terenu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Plakat

Program "Szkolny Klub Sportowy" edycja 2023.

Data publikacji: 2023-02-28

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca realizuje w szkołach  podstawowych: im. Józefa Piłsudskiego  Prusach oraz 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Luborzycy  program "Szkolny Klub Sportowy" edycja 2023. Jest on skierowany do uczniów bez względu na wiek, płeć czy aktywność fizyczną i ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w postaci pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego danej placówki.

Logo

MIKOŁAJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Data publikacji: 2022-11-15

Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca oraz Centrum Zarządzania Edukacją
Serdecznie zapraszają dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami
zamieszkałą na terenie naszej gminy na kolejne spotkanie z MIKOŁAJEM
 
9 grudnia 2022 r. od godz.17.30 Sala Gimnastyczna przy Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Luborzycy ( obok Urzędu Gminy)
Drodzy rodzice i opiekunowie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami zamieszkali na terenie naszej gminy, prosimy zgłaszać chęć udziału w spotkaniu z Mikołajem pod nr tel.12 387 11 76 do dnia 30 listopada 2022 r.
plakat

STAN REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE KOCMYRZÓW-LUBORZYCA ZA ROK SZKOLNY 2021/2022

Data publikacji: 2022-10-27

Obowiązek sporządzenia przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego i przedstawienia organowi stanowiącemu tej jednostki, informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy za poprzedni rok szkolny, wynika z dyspozycji zawartej w art. zawartej w art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -  Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 t.j. z dnia 2021.06.17)

Załączniki:

  1. Stan realizacji zadań oświatowych 21/22-prezentacja (plik pdf 2690KB)

Program “Poznaj Polskę

Data publikacji: 2022-10-27

„Poznaj Polskę” to przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki, którego przedmiotem jest wsparcie organów prowadzących szkoły w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży, poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwala urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabiera praktycznego wymiaru.  Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności  w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” otrzymała w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie wycieczek szkolnych  związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra. Środki przekazane zostały na dofinansowanie wycieczek dla uczniów kl.I-III Szkoły Podstawowej w Pietrzejowicach, uczniów kl.I-III oraz IV-VIII Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łuczycach

Łaczna kwota dofinansowania 20 000,00 zł (80%) całkowity koszt zadania 35 413,10 zł

logoPlakat

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU „ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY W GMINIE KOCMYRZÓW-LUBORZYCA”

Data publikacji: 2022-09-29

Logo funduszy europejskich, program regionalny, małopolska

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.64.2022
z dnia 26 września 2022 r.


REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU
„ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY W GMINIE
KOCMYRZÓW-LUBORZYCA”


Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz.U.2022.1324 t.j. z
dnia 2022.06.23),
2. UCHWAŁA NR XXXI/295/2021 RADY GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA
z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie: przyjęcia do realizacji projektu współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu
pn. "Żłobek Samorządowy w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca"
nr wniosku RPMP.08.05.00-12-0075/21 Nr naboru: RPMP.08.05.00-IP.02-12-014/21,
realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek Pracy, Działanie 8.5
Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym.

Załączniki:

  1. Regulamin Rekrutacji (plik pdf 161KB)
  2. Deklaracja udziału w Projekcie (plik pdf 264KB)
  3. Formularz zgłoszeniowy Zał.Nr 1. (plik pdf 277KB)
  4. Załacznik Nr 2 do Regulaminu (plik docx 777KB)
  5. Załącznik Nr 3 do Regulaminu (plik pdf 218KB)
  6. Załączniknr 4 do Regulaminu (plik pdf 181KB)
  7. Załącznik Nr 5 do Regulaminu (plik pdf 179KB)
  8. Logo (plik odt 86KB)

„Aktywna tablica” na lata 2020-2024 w 2022r.

Data publikacji: 2022-09-07

W ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024 w 2022r. Gmina Kocmyrzów-Luborzyca otrzymała wsparcie finansowe  w formie dotacji celowej dla  Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Goszycach oraz dla Szkoły Podstawowej im.  600 lecia UJ w Luborzycy w łącznej wysokości 49 000,00 zł, wkład własny Gminy wynosi 12 250,00 zł, natomiast łączny koszt całkowity zadania wynosi 61 250,00 zł.

Program Aktywna Tablica, który został rozpisany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na lata 2020-2024 dotyczy dofinansowania zakupu min. określonego sprzętu multimedialnego oraz pomocy dydaktycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych, a tym samym możliwość wykorzystania nowych technologii w procesie kształcenia, będą ważnym narzędziem do pracy dla różnych aspektów rozwoju kompetencji oraz umiejętności uczniów i nauczycieli.

Plakat Aktywna Tablica

„Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny – Gmina Kocmyrzów-Luborzyca”

Data publikacji: 2022-08-02

Logo funduszy europejskich, program regionalny, małopolska

GMINA Kocmyrzów-Luborzyca zrealizowała projekt

„Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny – Gmina Kocmyrzów-Luborzyca”

Dofinansowanie z 10 osi Priorytetowej Rozwój Kształcenia Ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Projekt zrealizowany w szkołach w latach 01.05.2019-30.07.2022

Łączna kwota pozyskanych środków finansowych

1 187 498,40 zł

w tym

środki Unii Europejskiej 1068 278,64 zł

Budżet Państwa 119 219,76 zł

Głównym zadaniem zrealizowanym w ramach projektu było:

– utworzenie i doposażenie Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych,

– realizacja zajęć pozalekcyjnych rozwijających następujące kompetencje kluczowe:

a) matematyczne i naukowo-techniczne

b) język angielski

c) informatyczne

d) przedsiębiorczość

e) dodatkowo każda grupa została objęta kompetencjami ponad przedmiotowymi

W miesiącach maj-czerwiec 2022 r. zostały zrealizowane

wyjazdy edukacyjne:

Wycieczka jednodniowa Kraków – Ogród Botaniczny – Ogród Doświadczeń kl. V-VI

Wycieczka jednodniowa Kraków – Ogród Botaniczny – Ogród Doświadczeń kl. VII - VIII

Wycieczka jednodniowa Kraków – Muzeum Inżynierii Miejskiej – Podziemia Krakowa kl. V-VI

Wycieczka jednodniowa Kraków – Muzeum Inżynierii Miejskiej – Podziemia Kraków kl. VII - VIII

Wyjazd edukacyjny 3 dniowy Warszawa – realizacja zajęć dydaktycznych w Centrum Nauki

Kopernik, zwiedzanie miejsc: Pałac Kultury, Stadion Narodowy, Stare Miasto, Metro kl. V-VI

Wyjazd edukacyjny 3 dniowy Warszawa – realizacja zajęć dydaktycznych w Centrum Nauki Kopernik, zwiedzanie miejsc: Pałac Kultury, Stadion Narodowy, Stare Miasto, Metro KL.VII-VIII

Łączny koszt wyjazdów 94 392,00 zł

wycieczki

Informacja o zamieszczeniu w BIP Sprawozdań finansowych za 2021 rok.

Data publikacji: 2022-04-28

Sprawozdania finansowe Centrum Zarządzania Edukacją za 2021 rok, zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.malopolska.pl/ugkocmyrzowluborzyca,m,411677,sprawozdania-finansowe.html

Samorządowy Żłobek w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca

Data publikacji: 2022-02-09

Logo funduszy europejskich, program regionalny, małopolska

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 – 2020

 

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

 

"Żłobek Samorządowy w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca"

numer projektu RPMP.08.05.00-12-0075/21

Celem projektu jest Umożliwienie wejścia na rynek pracy bądź utrzymania pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie dla ich dzieci 71 nowych miejsc opieki w Żłobku Samorządowym w okresie od 01.02.2022 do 31.05.2023 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 610 256,03 zł

Całkowita wartość projektu: 1 896 736,03 zł

Grupa docelowa:

71 osób powracających / wchodzące na rynek pracy, które do tej pory w nim nie uczestniczyły ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 (pozostające bez pracy, przebywające na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym) oraz osoby pracujące dla których wsparcie w postaci zapewnienia opieki nad dziećmi umożliwi utrzymanie zatrudnienia a także osób bezrobotnych lub biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi 20 tyg. życia do ukończenia 3 r.ż (max. do 4 r.ż.), w tym osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywających na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy

Główne zadania:

- wyposażenie placówki w niezbędne wyposażenie i pomoce

- utworzenie 71 nowych miejsc opieki nad dzieckiem 20 tyg. życia do ukończenia 3 r.ż (max. do 4 r.ż.) w Samorządowym Żłobku MAŁE MISIE w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca

- zapewnienie warunków funkcjonowania nowo utworzonych miejsc w żłobku w okresie od 01.06.2022 do 31.05.2023 r.

Główne rezultaty:

- 71 nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3

- Wyposażenie nowych miejsc opieki w sprzęt i pomoce

- 71 osób, którym umożliwiono wejście/powrót na rynek pracy lub utrzymanie pracy po otrzymaniu wsparcia w postaci opieki nad dzieckiem do lat 3 w

- żłobku samorządowym


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...