Aktualności


KONKURSY NA STANOWISKA DYREKTORÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

2019-05-22

Wójt gminy Kocmyrzów-Luborzyca ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów szkół :
1.Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Prusach
ul. Niepodległości 12, 32-010 Luborzyca
2.Szkoły Podstawowej im. Mariana Langiewicza w Goszczy
ul. Szkolna 1, 32-010 Luborzyca
Zarządzenie Wójta gminy nr 0050.27.2019 dostępne w załączniku.

Dołączone pliki:


Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA

2019-05-22

Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego "Akademia Przedszkolaka" w Wysiołku Luborzyckim 160b, 32-010 Luborzyca.
Konkurs odbędzie się 14 czerwca 2019 r. Szczegółowe informacje oraz Zarządzenie nr 0050.26.2019 w załącznikach.

Dołączone pliki:


Samorządowy Żłobek MAŁE MISIE

2019-05-22

W ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”, od 01.04.2019 r. w Samorządowym Żłobku "Małe Misie" w Wysiołku Luborzyckim zostało utworzone dodatkowe 16 miejsc. Łącznie z opieki może skorzystać 49 dzieci.
Kwota zadania to 168 000,00.
W związku z dużym zainteresowaniem żłobkiem, została podjęta decyzja o utworzeniu dodatkowego oddziału. Od września 2019 r. liczba miejsc zwiększy się z 49 na 57. tj. 8 oddziałów.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


  Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny - Gmina Kocmyrzów-Luborzyca

  2019-05-17

  Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny - Gmina Kocmyrzów-Luborzyca

  Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na

  rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kocmyrzów -Luborzyca w okresie od 01.09.2019r do 30.06.2022 r.

  Grupa docelowa:

  8 szkół podstawowych w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca i 270 uczniów tych szkół
  Główne zadania:
  - utworzenie Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca
  - realizacja zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe w tym:
  a) matematyczne i naukowo-techniczne
  b) język angielski
  c) informatyczne
  d) przedsiębiorczość
  e)dodatkowo dla każdej grupy kluczowe kompetencje ponadprzedmiotowe

  W ramach projektu zostanie utworzone Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca z lokalizacją w 8 szkołach podstawowych:

  - Szkoła Podstawowa im. 600-lecia Uniwersytetu Jagielońskiego w Luborzycy
  - Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Prusach
  - Szkoła Podstawowa im. gen. Mariana Langiewicza w Goszczy
  - Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Goszycach
  - Szkoła Podstawowa w Kocmyrzowie I
  - Szkoła Podstawowa w Karniowie
  - Szkoła Podstawowa w Pietrzejowicach
  - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łuczycach

  Będą tam realizowane zajęcia pozalekcyjne których celem jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów z uwzględnieniem indywidualnego podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach. CWUZ obejmie 2 etapy edukacyjne w 3 latach szkolnych: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.
  Realizowane będą programy zajęć pozaszkolnych dostępnych na stronie www.malopolskietalenty.pl (j.angielski, matematyka, przedsiębiorczość, TIK-informatyka, kompetencje ponadprzemiotowe) Zajęcia odbywać się będą w grupach 8-10-os. w okresie IX2019r.-VI2022r. Każda grupa zrealizuje min. 60 godzin przez jeden rok szkolny. W kolejnym roku szk. uczeń może kontynuować udział w projekcie na innych zajęciach a w kolejnym etapie w dowolnie wybranych.
  Uzupełnieniem zajęć pozaszkolnych w SP-I i SP-II będą wyjazdy do Centrum Nauki w Łodzi.
  Do realizacji zajęć zakupione zostaną nowoczesny sprzęt komputerowy oraz pomoce dydaktyczne

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlana

  Dołączone pliki:


  Świąteczne Życzenia

  2019-04-18

  Życzymy Państwu,
  zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych, radosnych rodzinnych spotkań przy wielkanocnym stole oraz wszelkiej pomyślności.

  Dyrektor Anna Szymczyk-Sierak
  oraz pracownicy Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlana

   KOMUNIKAT W SPRAWIE PLANOWANEGO STRAJKU W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA

   2019-04-05

   W związku z planowanym strajkiem nauczycieli w szkołach od dnia 8 kwietnia 2019r. wyjaśniamy, iż w trakcie strajku nauczycieli , nie odbędą się zajęcia dydaktyczne, natomiast dyrektorzy szkół są zobowiązani w tym czasie do bezwzględnego zapewnienia opieki swoim uczniom. Strajk nauczycieli dotyczy szkół podstawowych na terenie gminy. Przedszkola Samorządowe nie przystępują do planowanego strajku. Jednocześnie informujemy, iż w każdej ze szkół na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca egzaminy odbędą się zgodnie z ustalonym przez MEN harmonogramem przebiegu.

   Anna Szymczyk-Sierak
   Dyrektor CZE


   Dni otwarte w Samorządowym Żłobku

   2019-04-02

   Serdecznie zapraszamy na dni otwarte w Samorządowym Żłobku "Małe Misie" w Wysiołku Luborzyckim
   w dniach 11 i 12 kwiecień 2019 r. w godz.9.00-13.00

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlana

    ZIELONA WIOSNA W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

    2019-03-22

    W ramach obchodów pierwszego dnia wiosny dniu 21.03.2019r., uczniowie, rodzice i nauczyciele zaangażowali się w nasadzanie zieleni wokół szkół, przedszkoli i żłobka. Zielona Wiosna zawitała do wszystkich szkół.

    Dołączona galeria:

    nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

    pelna galeriaZobacz pełną galerię (14 fot.)...


     Zapisy do Samorządowego Żłobka MAŁE MISIE w Wysiołku Luborzyckim

     2019-03-14

     Samorządowy Żłobek "MAŁE MISIE" w Wysiołku Luborzyckim dodatkowe miejsca w ramach Resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2019

     Dołączona galeria:

     nazwawyswietlana

      KONKURSY NA STANOWISKA DYREKTORÓW SZKÓŁ

      2019-03-14

      ZARZĄDZENIE NR 0050.13.2019
      WÓJTA GMINY
      KOCMYRZÓW-LUBORZYCA
      z dnia 12.03.2019 r.
      W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów:
      1. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 600 lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Luborzycy
      2. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mariana Langiewiczaw Goszczy
      3. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Goszycach

      Dołączone pliki:


      Wsparcie finansowe na zakup książek do bibliotek szkolnych!

      2019-03-07

      Szkoły na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca otrzymały dofinansowanie na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego programu - „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3
      Kwota dofinansowania 40 960,00 całość zadania 51200,00

      Dołączona galeria:

      nazwawyswietlana

       Rekrutacja Przedszkole Akademia Przedszkolaka

       2019-03-04

       Informacja Dyrektora Przedszkola "Akademia Przedszkolaka" w Wysiołku Luborzyckim, dotycząca rekrutacji na rok 2019/2020
       Wszystkie dokumenty dotyczące rekrutacji dostępne na stronie internetowej Przedszkola
       ( zakładka: REKRUTACJA )

       www.akademiaprzedszkolakawluborzycy.pl

       Dołączona galeria:

       nazwawyswietlana

        ZIELONA WIOSNA W GMINIE KOCMYRZÓW-LUBORZYCA

        2019-03-04

        W ramach obchodu pierwszego dnia wiosny 21.03.2019r. Gmina Kocmyrzów-Luborzyca zaplanowała obsadzanie zielenią terenów przy szkołach i wybranych budynkach użyteczności publicznej.

        Dołączona galeria:

        nazwawyswietlana

         Program Resortowy "Maluch+" 2019

         2019-02-28

         Gmina Kocmyrzów -Luborzyca otrzymała dofinansowanie zakresie tworzenia miejsc opieki w ramach Resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" "Maluch+" 2019 w kwocie 150 400,00 całość zadania to 168 000,00
         W planowanych działaniach przewiduje się utworzenie dwóch dodatkowych oddziałów:16 miejsc w Samorządowym Żłobku " Małe Misie" w Wysiołku Luborzyckim.

         Dołączona galeria:

         nazwawyswietlana

          Projekt Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny

          2019-02-15

          Centrum Zarządzania Edukacją informuje, że gmina Kocmyrzów -Luborzyca otrzymała dofinansowanie projektu "Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny" w kwocie: 1 187 498,40 zł całkowita wartość zadania (1 256 798,40 zł). Realizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu C. Rozwój uzdolnień oraz pogłębienie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów.

          Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kocmyrzów -Luborzyca w okresie od 01.09.2019r do 30.06.2022 r.
          Grupa docelowa:
          8 szkół podstawowych w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca i 270 uczniów tych szkół
          Główne zadania:
          - utworzenie Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca
          - realizacja zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe w tym:
          a) matematyczne i naukowo-techniczne
          b) język angielski
          c) informatyczne
          d) przedsiębiorczość
          e)dodatkowo dla każdej grupy kluczowe kompetencje ponadprzedmiotowe
          Główne rezultaty:
          270 uczniów objętych wsparciem w zakresie kompetencji kluczowych
          243 uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne
          104 uczniów objętych szkoleniami w zakresie kompetencji cyfrowych

          Dołączone pliki:


          Bezpieczne ferie

          2019-01-15

          Komunikat Komisariatu Policji w Słomnikach

          Corocznie w okresie ferii zimowych Policja prowadzi akcję „Bezpieczne ferie” mającą na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych wypoczywających oraz udających się na wypoczynek.

          W związku z powyższym apelujemy do mieszkańców gminy o zwiększenie czujności nad bezpiecznym zachowaniem dzieci i młodzieży w tym okresie, a w szczególności uprawianymi sportami zimowymi w miejscach do tego nieprzeznaczonych tj. zamarznięte stawy, rzeki, drogi publiczne itp. Otoczcie Państwo swoje dzieci właściwą opieką, aby uchronić je przed przykrymi następstwami wszelkich ryzykownych zachowań.

          Jednocześnie prosimy o przekazywanie do Komisariatu Policji w Słomnikach wszelkich informacji dotyczących ewentualnych zagrożeń związanych z zimowym wypoczynkiem dzieci i młodzieży.
          Telefon całodobowo: 12 388 29 97 lub 112

          Dołączona galeria:

          nazwawyswietlana

           GMINNY PROGRAM STYPENDIALNY

           2019-01-07

           W związku z podjęciem przez Radę Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uchwały Nr III/20/2018 zmieniającej uchwałę Nr XXX/209/2013 w sprawie zasad udzielania stypendiów uczniom klas II-III Gimnazjum i Szkół ponadgimnazjalnych, zamieszkałych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, istnieje możliwość ubiegania się o stypendium wójta za szczególne osiągnięcia również uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych.
           Wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie
           Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy
           Kocmyrzów 38
           w terminie do 25 stycznia 2019 r.
           Po zaopiniowaniu złożonych wniosków przez Gminną Komisję Stypendialną zostaną one przyznane w terminie do 30 stycznia 2019 r.

           Anna Szymczyk-Sierak
           Dyrektor CZE

           Dołączone pliki:


           Resortowy program instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

           2019-01-07

           W dniu 28.12.2018r. został złożony Wniosek do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w zakresie tworzenia miejsc opieki w ramach Resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" "Maluch+" 2019
           W planowanych działaniach przewiduje się utworzenie dwóch dodatkowych oddziałów w Samorządowym Żłobku " Małe Misie" w Wysiołku Luborzyckim. Wnioskowane zadania dotyczą utworzenia oraz funkcjonowania tworzonych oddziałów.

           Dołączone pliki:
           Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

           przejdź do góry...

           Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie - Luborzycy. Kocmyrzów 38, 32-010 Luborzyca, tel. /faks: 12 3871176

           Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji